Regióny Bratislava

K Petržalke, Novému Mestu a Ružinovu sa pridáva aj ďalšia mestská časť. Pilotný parkovací systém zavedie od nového roka

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – K bratislavským mestským častiam, ktoré sa pripravujú na zavedenie celomestskej parkovacej politiky v roku 2021 sa pridala ďalšia mestská časť – Lamač. Tá upraví doterajší systém parkovacej politiky s platnosťou od 1. januára 2020. Informovali o tom na svojej oficiálnej webovej stránke.

Cieľom nového lamačského parkovacieho systému je sprehľadnenie obsadenosti lokalít vďaka vyhradeniu parkovacích miest a zníženiu ich počtu v lokalitách, ako napríklad Studenohorská ulica. Sadzby nájomného sa nezvyšujú, avšak vyhradené parkovanie po 1. januári 2020 majú garantované len žiadatelia, ktorí oň požiadajú najneskôr do 30. novembra 2019.

Súčasťou zmeny parkovacieho systému budú aj nové regulačné poplatky. Takto vyzbierané peniaze majú slúžiť mestskej časti v prípade zapojenia sa do celomestskej parkovacej politiky. Pôjde napríklad o manipulačný poplatok vo výške 20 eur. Poplatok za vybudovanie nového vyhradeného parkovacieho miesta vodorovným či zvislým značením vo výške 200 eur zaplatí len nájomca, ktorému mestská časť vyhradí nové, doteraz nevyhradené parkovacie miesto. Za úpravu existujúceho vyhradeného parkovacieho miesta zaplatí nájomca 70 eur a za užívanie jedného vyhradeného parkovacieho miesta viac ako jedným vozidlom 50 eur.

Prvou mestskou časťou, ktorá zaviedla vlastný parkovací systém, je Petržalka. Jej pilotný parkovací systém platí od 1. novembra, pričom jej cieľom je uprednostňovanie motoristov s trvalým pobytom v Petržalke. Princíp nového petržalského parkovania spočíva v spoplatnení nočného parkovania pre nerezidentov. Na pilotných parkovacích systémoch pracujú aj mestské časti Ružinov a Rača. V Ružinove ho chcú zaviesť do konca roka a v Rači termín spustenia regulovaného parkovania predpokladajú od 1. júla 2020. Nové Mesto pracuje na príprave všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré má byť podobné, ako schválil magistrát.