Regióny Bratislava

Karlova Ves má schválený rozpočet na budúci rok. Najviac peňazí pôjde do školstva, nových parkovísk a chodníkov

Zdroj: FB / Karlova Ves

BRATISLAVA – Poslanci miestneho zastupiteľstva v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves schválili návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet je vyrovnaný a celkovo bude Karlova Ves hospodáriť s prostriedkami vo výške 16 993 406 eur. „V rozpočte na rok 2020 svoju pozornosť upriamujeme na oblasti, ktoré naši obyvatelia vnímajú najkritickejšie. Budú to predovšetkým chodníky a schodiská. Naďalej vynakladáme veľký objem prostriedkov aj na školské budovy, a tak zmenšujeme dlhodobý investičný dlh,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

 

Poslanci sa zhodli, že až polovica z rozpočtu poputuje na školstvo a vzdelávanie. Ďalších 600-tisíc eur plánuje Karlova Ves investovať do rekonštrukcie svojich školských budov. Na obnovu základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici a materskej školy Kolískova pôjde ďalších 470-tisíc eur z projektu DELIVER. Tie by mali slúžiť na kompletnú obnovu budov, čím sa zníži ich energetická náročnosť a výrazne sa skvalitní prostredie na výuku detí.

Budovanie nových parkovacích kapacít a chodníkov je ďalšou oblasťou, do ktorej presunú najviac prostriedkov z rozpočtu. Viac ako 764-tisíc eur pôjde do budovania nových parkovacích miest a domov. Najväčšou položkou je 470-tisíc eur na vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľudovíta Fullu. Na výstavbu nových chodníkov plánuje Karlova Ves použiť zo svojho rozpočtu 80-tisíc eur. Pre svoj podnik verejnoprospešných služieb Karlova Ves vyčlenila 850 tisíc eur. Použije ich predovšetkým na údržbu a celkovú starostlivosť o verejné priestory a zeleň v Karlovej Vsi.

„V tomto roku sme investičné priority sústredili do stavieb na podporu športu – novej lodenice, bazéna a futbalového ihriska. Pre rok 2020 sa strategickými prioritami našich investícií stanú dopravné stavby, najmä výstavba nových parkovacích miest a chodníkov a údržba ciest,“ dodal vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.