Komunálne voľby Voľby do VÚC Regióny Bratislava Voľby 2022 Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Župné voľby Komunálne voľby Voľby

Komunálne voľby sa blížia. Strany môžu delegovať členov volebných komisií do konca augusta

Členov volebných komisií treba delegovať do konca augusta. ZDROJ: Teraz.sk

BRATISLAVA – Politické strany alebo koalície, ktoré podávajú kandidátne listiny do jesenných volieb, môžu delegovať členov do jednotlivých volebných komisií. Majú na to čas do 30. augusta, respektíve 22. septembra. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR.

 

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí môže do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu na voľby do obecného zastupiteľstva. Má čas do konca augusta.

V obciach, v ktorých je utvorený len jeden volebný okrsok, môže do miestnej volebnej komisie delegovať člena a náhradníka aj strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátku na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok.

Pre voľby orgánov samosprávnych krajov bude zriadená volebná komisia samosprávneho kraja. Do nej môže do konca augusta delegovať člena a náhradníka strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu na voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja.

Zároveň bude pre obecné voľby fungovať okresná volebná komisia. Do nej môže do 22. septembra delegovať člena a náhradníka strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátku na voľby do obecného zastupiteľstva aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie. Pre krajské voľby bude zriadená aj obvodná volebná komisia. Do nej je takisto možné delegovať člena do 22. septembra.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať člena a náhradníka strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu na voľby do obecného zastupiteľstva, ako aj tá, ktorá podáva kandidátku na krajské voľby vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len na voľby starostu obce. Delegovať niekoho do komisie nemôže ani nezávislý kandidát. V priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti však môže byť zástupca nezávislého kandidáta.

Členovia okrskovej volebnej komisie nemôžu svojím správaním alebo svojím odevom pôsobiť vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov. Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom.