Regióny Bratislava

Krížnu pretvoria. Hlavné mesto chce vedieť, aká je predstava ľudí

Zdroj: bratislava.sk

BRATISLAVA – Krížna ulica v hlavnom meste by sa mala premeniť na príjemný a vyhľadávaný mestský bulvár. Do plánu magistrátu by prostredníctvom participatívneho procesu mala prehovoriť aj verejnosť.

 

“Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spustí už v týchto dňoch dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi Krížnej ulice a jej blízkeho okolia. Odpovede budeme zbierať do konca februára,“ uviedla Zora Pauliniová z Kancelárie participatívneho plánovania MIB. Zber dát sa podľa jej slov zameria aj na názory zraniteľných skupín či ľudí so špecifickými potrebami.

Po dotazníkovom prieskume majú nasledovať verejné stretnutia a ďalšie aktivity, vyhodnotenie získaných informácií by malo byť hotové roku 2020. “Spolu so strategickými dokumentmi mesta budú slúžiť ako východiská pri príprave projektovej dokumentácie,“ dodala Paulíniová. Projekt revitalizácie Krížnej ulice je súčasťou projektu rekonštrukcie ružinovskej radiály. Tá by mala priniesť viaceré benefity – napríklad zníženie hlučnosti, zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti či zlepšenie prístupnosti verejnej dopravy.