Regióny Bratislava Malacky

Mesto Malacky nesúhlasí s navrhovanou súdnou mapou. Argumenty predložilo v MPK

Zdroj: TASR / Michal Svítok

MALACKY – Mesto Malacky nesúhlasí s navrhovaným zrušením okresného súdu a návrhom tzv. súdnej mapy, ktorá pôsobnosť malackého súdu prenáša na novovytvorené sídlo Záhorského súdneho obvodu v Senici, združujúceho všetky okresy na Záhorí. Vedenie mesta navrhuje, aby Malacky vzhľadom na počet obyvateľov a veľkosť okresu naďalej tvorili samostatný súdny obvod.

 

Primátor Malaciek Juraj Říha v uplatnených pripomienkach k návrhu zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR poukázal napríklad na otáznu preferenciu Senice ako sídla spoločného obvodu na základe hierarchicky vyššieho stupňa sídiel. “Nie je to podložené jasnými kritériami hodnotenia, navyše, predkladateľ by sa mal vyrovnať aj s podstatným rozdielom pri posudzovaní súdnych obvodov až na úrovni okresov, keďže okres Malacky má 74.661 obyvateľov a okres Senica 60.419,” uviedol Říha.

Poukazuje tiež na lepšiu dopravnú dostupnosť Malaciek v porovnaní so Senicou. V prípade zmeny by prišlo podľa primátora k jednoznačnému sťaženiu prístupu obyvateľov okresu Malacky k súdu.

Argumentácii rezortu spravodlivosti, že reorganizácia veľkého počtu okresných súdov má viesť k zefektívneniu konaní, síce Říha rozumie, upozorňuje však, že na rýchlosť a efektívnosť konaní má vplyv najmä personálne obsadenie súdov. “V meste Malacky už máme totožnú skúsenosť so zrušením súdu a jeho formálnym začlenením k Okresnému súdu Bratislava IV. Uskutočnená zmena sa však v praxi ukázala ako nesystémová a právoplatne neskončené súdne konania z toho času pretrvávajú dodnes,” poznamenal.

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).