Regióny Bratislava

Minister dopravy Doležal PREHOVORIL: Pre DOPRAVNÉ PROBLÉMY budeme v Bratislave roky POTIŤ KRV

ZDROJ: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA – Situácia okolo (ne)dokončenia strategicky dôležitej križovatky D4D1 je stále horúcou témou najmä potom, ako generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Tlapa v stredu 25.8. povedal, že zhotovenie križovatky D1D4 je do piatich rokov nereálne. K téme sa preto vyjadril aj minister dopravy Andrej Doležal.

 

Najdôležitejšia križovatka na Slovensku, ktorá mala prepojiť diaľnice D1D4 a tým radikálne odľahčiť, zjednodušiť a zrýchliť dopravu v Bratislave najbližších päť rokov nebude. Pritom iba súkromné investície PPP projektu pre D4R7 dosahujú takmer jednu miliardu eur, v čom je zahrnuté financovanie, projektovanie, výstavba, prevádzka a údržba. Aj keď križovatka D1D4 nebude hotová a prepojenie diaľnic D1 a D4 takisto štát bude koncesionárovi počas tridsiatich rokov postupne uhrádzať platby za dostupnosť úsekov, vrátane stavebných nákladov v objeme 858 miliónov eur. Pritom Bratislava a okolie bude neskutočných päť rokov zažívať od rána do večera totálny dopravný kolaps, hodinové kolóny a chaos na cestách.

“Treba to povedať na plné ústa, ten problém sa objaví, keď otvoríme celý úsek D4R7, keď bude hotové križovanie D1D4, ale nebude hotová križovatka D1D4. Ešte v praveku plánovania celého obchvatu to malo byť spojené aj s Karpatským tunelom, čo by bol ten pravý obchvat Bratislavy. Všetok ten výrub z tunela, celá tá zemina by sa použila na násypy, ale nakoniec sa upustilo od tunela Karpaty. Možno by sme teraz nemali problémy s nezákonnými skládkami, s kvalitou materiálu a podobne. Preto tu napokon máme pol obchvat Bratislavy,povedal minister dopravy Andrej Doležal.

 

Andrej Doležal – Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Otázkou je, kto je za celý stav zodpovedný a kto je na vine.Je to PPP projekt, čiže partnerstvo štátu a súkromného sektora. Pôvodne to malo byť tak, že súkromná diaľnica mala ísť ponad štátnu diaľnicu. Štandardne sa to tak robí, lebo je to na najjednoduchšie technické riešenie, kedy minimálne zasahujete do prevádzky existujúcej diaľnice D1, ktorá je najvyťaženejšia diaľnica v danom úseku na Slovensku. Ale pri schvaľovacích procesoch, kedy sa schvaľovalo územné a aj stavebné povolenie, bol tam veľmi silný hlas z mestskej časti Vajnory, ktorú vtedy zastupoval starosta pán Mrva, ktorý bol proti tomu, aby diaľnica D4 išla ponad diaľnicu D1. Presadil to, aby technické riešenie bolo prepracované a aby D4 išla, z môjho pohľadu teraz z odstupom času nezmyselne, popod diaľnicu D1. Čo bolo niekedy v roku 2016. Takže vedenie ministerstva bolo vtedy donútené vyčleniť túto križovatku, ktorá nebola „vypovoľovaná“, zo stavby koncesionára a povedalo, že túto križovatku bude stavať štát, čiže Národná diaľničná spoločnosť. Ale predtým ako ju mohla stavať musela ju celú nanovo „prepovoľovať“, musela si vysúťažiť nového projektanta, musela urobiť nový projekt, prekresliť celú križovatku z nadzemnej varianty, na tú podzemnú, museli absolvovať nové územné aj stavebné konanie. Potom prišiel rok 2020 a už sme konečne mali na stole nový projekt križovatky D1D4, no chýbala nám štúdia o uskutočniteľnosti k tejto križovatke, že z pohľadu Úradu hodnoty za peniaze je to v poriadku. Čo je pre mňa absurdné a nepochopiteľné, lebo nás to zdržalo o 4-5 mesiacov. Podľa mňa sme mohli postupovať inak, ale musíme rešpektovať zákon,“ dodal Andrej Doležal.

 

ZDROJ: fb TOPSPEED.sk

Obrovským problémom pre celý dopravný systém v Bratislave a okolí bude spustenie križovatky Triblavina, kedy doprava v priľahlých obciach, na Seneckej ceste a na príjazdoch do Bratislavy skolabuje. Najmä keď vôbec nie je jasné, akým spôsobom bude riešená a regulovaná doprava v úseku križovatky Triblavina, na Seneckej ceste v smere z a do Bratislavy a v priľahlých obciach. Či po jej sprevádzkovaní, bude zakázaný zjazd kamiónov a nákladnej dopravy z diaľnice D1 na križovatke Triblavina.

To, že nebude hotová križovatka D1D4 nám spôsobí problém aj s riadením dopravy v Bratislavy, tranzitnej, obchvat nebude mať taký efekt, ako keď by bola hotová križovatka D1D4. My spoplatnením, respektíve nespoplatnením niektorých úsekov, hovorím o diaľničnom mýte, budeme motivovať nákladnú tranzitnú dopravu, aby na Ketelci zišla na R7, pokračovala smerom na Prievoz a vyšla na D1 za Prístavným mostom. Lebo veľmi citlivo vnímame problém, ktorý môže nastať v Ivanke pri Dunaji. Tým, že nebude hotová križovatka D1D4, tak ako vylezie doprava z D4 na D1? Buď pôjde ako doteraz po D1 alebo na D1 vylezie v Prievoze alebo sa bude snažiť zísť na výjazd Ivanka pri Dunaji pri križovatke pri Metre a cez križovatku Triblavina sa po Seneckej ceste bude snažiť dostať na D1. Ak by tranzit išiel týmto smerom, tak zahltí križovatku v Ivanke a máme veľký problém. Toto sú všetko dôsledky tohto nezmyselného rozhodnutia, lebo si musíme uvedomiť, že ideme stavať križovatku za plnej prevádzky dvoch diaľnic a to nie je hocijaká križovatka, lebo je to jediná plnohodnotná diaľničná križovatka na Slovensku,“ doplnil Doležal.

 

ZDROJ: mfsr.sk

Podľa ministra dopravy zmena pôvodného projektu spôsobila množstvo problémov, ktoré budú eskalovať do dopravného chaosu v Bratislave a okolí. Aj v celkovej príprave, výstavbe aj financovaní križovatky D1,D4. To nie len o tom, že musíme urobiť pripájač na D1. Tým, že D4 pôjde pod D1 bolo rozhodnuté, že D1 sa bude musieť zdvíhať. To znamená, že tie pripájacie vetvy, ktoré sú už dnes sčasti postavené koncesionárom sa budú musieť využiť ako obchádzkové trasy na D1, tá sa zdvihne, doprava bude odklonená z D1. Až potom, keď sa doprava vráti na zdvihnutú D1 sa budú môcť robiť všetky tie pripájače, úrovňové aj mimoúrovňové. Ale ten najdôležitejší z D1 od Trnavy, ktorý pôjde popod budúcu diaľnicu, zdvihnutú D1, konštrukčne a technologicky bude musieť byť hotový ako posledný. Čo je 1000 dní od momentu, čo to vysúťažíme. Dovtedy budeme potiť v Bratislave krv, dvojmiliónová investícia D4,R7 nebude naplno využívaná. Tlačím, prosím, píšem, žiadam, aby sme dostali zelenú, aby sme formálne dostali prostriedky, aby sme v rámci rozpočtovej zodpovednosti mohli spustiť obstarávací proces. Sú nejaké pravidlá nastavené a ja ich musím rešpektovať. Národná diaľničná spoločnosť nesmie začať výstavbu niečoho, čo nemá rozpočtovo legitímne kryté. Celá stavba bude mať obrovské dopravné obmedzenia, lebo staviame križovatku na najvyťaženejšej diaľnici za plnej prevádzky, pričom aj stavebné mechanizmy tam majú problém sa dostať,“ skonštatoval Doležal.

 

Križovatka Ivanka – Sever, kde sa križuje D1 a D4. ZDROJ: TASR – Michal Svítok

Podľa zmluvy by mal štát konzorciu projektu PPP D4R7 postupne uhrádzať platby za dostupnosť úsekov, vrátane stavebných nákladov v objeme 858 miliónov eur aj napriek tomu, že križovatka D1D4 nebude hotová, dokončená a odovzdaná. Na mieste je preto otázka, či by nemal štát vyplácanie platieb pozastaviť až do definitívneho dokončenia obchvatu Bratislavy a križovatky D1D4. „Koncesná zmluva bola nastavená tak, že koncesionár dostáva platbu za dostupnosť (za úseky, po ktorých môžu jazdiť autá). Križovatka D1D4 bola v minulosti vyňatá z koncesnej zmluvy, jej výstavbu zastreší Národná diaľničná spoločnosť,“ povedala Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva dopravy.

“Napojenie diaľnice D1 na D4 bude zabezpečené v rámci plánovaného rozšírenia D1 v úseku Bratislava – Triblavina. NDS je pripravená začať verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D1D4. Štatút významnej investície by už proces neurýchlil, nakoľko zostáva len spustiť proces verejného obstarávania a následne výstavbu. Pre urýchlenie procesu VO sme pripravení požiadať o maximálnu súčinnosť aj Úrad pre verejné obstarávanie. Predpokladom spustenia verejného obstarávania je však zabezpečenie finančného krytia a bez explicitného súhlasu Ministerstva financií SR nemôžeme spustiť žiadnu investičnú akciu,” napísala vo svojom stanovisku Národná diaľničná spoločnosť.