MOTORISTI POZOR! Od júla platia nové a poriadne tvrdšie pokuty a sankcie za telefonovanie a rýchlosť

BRATISLAVA – Radi telefonujete za volantom, jazdite rýchlo a nedodržujete predpisy? Potom by ste si mali dávať väčší pozor, keďže sa výrazne zvýšili a sprísnili sankcie za prekročenie rýchlosti alebo telefonovanie za volantom.

 

Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa tak po novom zaradí držanie a obsluhovanie telefónu bez systému „voľné ruky“ počas šoférovania. „Zvýšila sa horná hranica pokút v blokovom (zo 100 na 150 EUR) aj riadnom správnom konaní (z 200 na 300 EUR). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov,“ informuje polícia. Prísnejšie sankcie môžu očakávať aj motoristi, ktorí opakovane výrazne prekročia rýchlosť. „V obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Takéto prekročenie rýchlosti sa tiež zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom,“ zdôrazňuje polícia.

 

Novela cestného zákona upravuje nové pokuty za telefonovanie v aute a nedodržiavanie rýchlosti. Zdroj: archív zoznam.sk

Novela zákona o cestnej premávke začne platiť od 15.júla. V praxi to znamená, že tieto porušenia sa budú rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam, ako je napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Výška pokuty sa v tomto prípade nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 EUR, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 EUR. Novelizácia tiež prináša zníženie vekovej hranice pri získaní niektorých vodičských preukazov. Zmena je pri vodičských preukazoch skupín C a CE, ktoré budú môcť získať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov. Podmienkou je absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.

„Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov,“ dodáva ministerstvo vnútra. Príslušníci ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálni vojaci, ktorí získajú vodičský preukaz na skupiny C a D v skoršom veku, ako je základný minimálny vek, ich budú môcť využívať iba na území Slovenskej republiky. Vodičské oprávnenie skupiny B sa zároveň rozšíri na vozidlá s pohonom na alternatívne palivá do 4250 kilogramov.

 

Novela cestného zákona upravuje nové pokuty za telefonovanie v aute a nedodržiavanie rýchlosti. Zdroj: archív zoznam.sk

Ďalšia novela zákona  sa týka definície dopravnej nehody. Zákon aktuálne určuje viacero prípadov, kedy sa kolízna situácia na ceste definuje ako dopravná nehoda a je nutné privolať políciu. Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

  • a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
  • b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
  • c) uniknú nebezpečné veci
  • d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona – výška tejto škody je nad 3990 EUR

Po novom ak pri dopravnej nehode nebude škoda vyššia ako 3990 EUR a ak nepríde k naplneniu ostatných podmienok v bodoch a až c, políciu nie je potrebné volať. „Všetky povinnosti si vinník aj poškodený splnia na mieste, spíšu Záznam o nehode a následne budú riešiť škodovú udalosť vo svojej poisťovni. Bude však o to dôležitejšie všetko zdokladovať, aby poisťovňa nemala námietky, prípadne jej nejaký dôkaz nechýbal, keďže Policajný záznam už nebude. Na druhej strane sa však pri bežných väčších ťukancoch zjednoduší a zrýchli proces,“ informujú netfinancie.sk. Tu sú aj ďalšie zmeny pre účastníkov cestné premávky na Slovensku.

 

Novela cestného zákona upravuje nové pokuty za telefonovanie v aute a nedodržiavanie rýchlosti. Zdroj: archív zoznam.sk

Predchádzanie nákladných vozidiel na rýchlostných cestách

Ľavý pruh na rýchlostných cestách a diaľniciach môžu využívať aj nákladné vozidlá, ale len v čase od 22:00 do 04:00.

Prísnejšie pravidlá pre mladších vodičov

Ak čerství vodiči v priebehu prvých dvoch rokoch po získaní vodičského oprávnenia závažne porušia zákon o cestnej premávke, pri druhom porušení im bude odobraný vodičský preukaz a musia absolvovať preškolenie.

Nižšie pokuty za technickú a emisnú kontrolu

Pri neabsolvovaní technickej či emisnej kontroly zaplatíte menej na pokute, ak ju uhradíte do 15 dní od jej udelenia, a to vo výške 1/3 sumy, čo je 55 EUR za jednu kontrolu.

Emisná kontrola s treťou možnosťou

Výsledkom emisnej kontroly môže byť okrem stavu „spôsobilé“ a „nespôsobilé“ aj možnosť „dočasne spôsobilé vozidlo“. Do 60-tich dní sa musí podrobiť opakovanej emisnej kontrole. Ak bude výsledkom rovnaká závažná chyba alebo sa lehota nestihne, vyhodnotí sa ako „nespôsobilé“.

 

Na Slovensku pre mimoriadnu situáciu už iba do konca augusta nepotrebujete novú technickú a emisnú kontrolu. ZDROJ: TASR – Milan Kapusta

Rozšírenie funkcií Registra prevádzkových záznamov vozidiel

V celoštátnom registri sú k dispozícii informácie z STK, EK, kontroly originality, ale aj hodnoty z počítadiel vzdialenosti, z tzv. odometrov. Využívajú ich servisy, autobazáre, poisťovne, ale aj leasingové spoločnosti pri predaji či obhliadkach a podobne. Zakázala sa akákoľvek nezákonná manipulácia s vozidlom, pričom hrozia ponuky od 3 000 EUR do 100 000 EUR.

Prihlásenie vozidiel s volantom napravo

Umožnilo sa prihlásenie vozidla s pravostranným riadením aj na Slovensku. Pre registráciou však musia byť splnené isté technické požiadavky, ktoré sa týkajú troch oblastí  a to osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla, nepriameho výhľadu z vozidla (spätné zrkadlá) a stieračov. Tieto úpravy musia byť uvedené aj v protokole od tzv. technickej služby overovania. Len absolvovanie technickej kontroly nebude stačiť.

Kúpa auta

Vo všetkých materiáloch potrebných pri predaji vozidla (cenová ponuka, zmluva, preberací protokol..) musí byť uvedené VIN číslo a údaje z odometra.

 

Viac o téme: alkohol, bloky, cestovanie, doprava, dopravné predpisy, emisné kontroly, motoristi, nedovolená rýchlosť, pokuty, správne konanie, STK, telefonovanie za volantom, vodičské preukazy

Súvisiace články