Regióny Bratislava

Myjava prijíma opatrenia, aby čelilo ekonomickým dosahom koronakrízy

Zdroj: pixabay.com

MYJAVA – Mesto Myjava znížilo dotácie, zastavilo alebo obmedzilo projekty, väčšina zamestnancov napojených na rozpočet mesta od 1. apríla poberá 80 alebo 60 percent mzdy. Informoval o tom primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.

V máji sa malo kolaudovať 39 nájomných bytov a v júni mali ísť do užívania. Mesto však pozastavilo financovanie vybudovania parkovísk, chodníkov, osvetlenia a kontajnerových stojísk, čím sa posúva kolaudácia. “Tým, že nebudú nájomníci, nebude príjem. Investor bude chcieť, aby sa investícia začala splácať. Bude to problém, ale hľadáme riešenie, keďže sme nemohli teraz vyčleniť 120.000 eur na dokončenie okolia bytovky,” doplnil primátor.

Nerealizuje sa ani príprava novej individuálnej bytovej výstavby a nepredávajú sa pozemky na výstavbu rodinných domov, čo sa prejaví nenaplnením príjmu rozpočtu vo výške 600.000 až 700.000 eur. “Nikto nevie povedať, kedy sa bude pokračovať, a ani to, ako sa k tomu postavia tí, ktorí rodinné domy chceli stavať. Mali sme doručených viac ako 40 žiadostí,” uviedol Halabrín.

Spracováva krízové varianty

Mesto pociťuje v dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu výpadok viacerých príjmov. “Medzi ne patrí priemerná mesačná strata z nájomného vo výške 20.550 eur, strata zisku z prenájmu a podujatí v Parku kultúry a oddychu Trnovce, ktorý bol za rok 2019 vo výške 76.000 eur, strata príjmov z Gazdovského dvora, ktoré sa v roku 2019 v mesiacoch apríl až september pohybovali vo výške 16.050 eur, či výpadok pravidelných mesačných tržieb z kina Primáš, kde priemer za rok 2019 bol 11.900 eur mesačne,” informovalo o tom mesto.

Čiastočne to kompenzuje nižšia spotreba energií, zníženie miezd, ale i tak mzdové náklady tvoria 90 percent nákladov. “Zvažujeme opatrenia, prepúšťanie zamestnancov a v prípade spoločnosti Samšport aj likvidáciu spoločnosti. Nie je možné udržať firmu zabezpečujúcu prevádzku priestorov, ktoré budú mesiace zatvorené. Znížili sme dotácie a priebežne prijímame ďalšie opatrenia. Keď zosumarizujeme tieto položky, zistíme, že je istá minimálna strata vo výške 58.180 eur,” uviedol primátor. Mesto spracováva krízové varianty s možným znižovaním počtu zamestnancov mesta a mestských organizácií, s krátením platov, odložením odvodov či odkladom splátok. “Dúfame, že ku koncu apríla budeme schopní pripraviť a predložiť súbor opatrení na zmiernenie ekonomických dosahov,” doplnil Halabrín.