Regióny Bratislava

Na bratislavskej župe bude mimoriadne rokovanie. Dôvodom je zistenie kontrolóra a podozrenie na podvod

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Hospodárnejšie a transparentnejšie nakladanie s verejnými prostriedkami v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorá spravuje cesty II. a III. triedy v Bratislavskom kraji, by mali zabezpečiť revízie zmluvných vzťahov a posilnenie práv Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) ako majoritného akcionára spoločnosti. Vyplýva to z návrhu zmien stanov RCB, o ktorom budú v piatok na mimoriadnom zasadaní rokovať poslanci BSK.

Mimoriadne rokovanie zvolalo vedenie kraja v súvislosti so zisteniami kontrolóra BSK, týkajúcimi sa hospodárenia RCB. Podľa výsledkov kontroly, zameranej na realizáciu stredových a deliacich čiar na približne 500 kilometroch ciest II. a III. triedy v rokoch 2017 a 2018, mala spoločnosť pripraviť kraj o 2,5 milióna eur. RCB dostala preplatené faktúry za práce, ktoré nemali byť reálne vykonané. Ďalšie pochybenia sa týkajú finančného riadenia i zlyhania kontrolných mechanizmov zo strany samosprávy.

Zastupiteľstvo požiadalo o doplnenie kontrolných zistení, aj o kontrolu priamo v spoločnosti RCB. Doplnenou správou sa majú zaoberať v piatok. Medzi bodmi rokovania, zverejnenými na stránke BSK, sú aj návrhy personálnych zmien v spoločnosti.

Súčasný predseda BSK Juraj Droba tvrdí, že jeho úrad sa zaoberá stavom, ktorý vznikol ešte za jeho predchodcov. Pripomína, že právomoci kraja sú obmedzené vzhľadom na fakt, že BSK nie je jediným vlastníkom spoločnosti. Deklaroval však, že kraj rokuje s druhým akcionárom o revízii zmluvy s RCB, ktorá by posilnila právomoci BSK.