Regióny Bratislava

Na zasadnutí Rady partnerstva Bratislavského kraja bolo schválených 12 projektových zámerov

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Pavol Zachar

BRATISLAVA – Na deviatom zasadnutí Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja, ktoré bolo v stredu (28. 2.), bolo schválených 12 projektových zámerov určených pre financovanie z Programu Slovensko. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

Priblížila, že ide o projekty miest a obcí, zamerané na obnovu a zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejných budov a o projekty v oblasti budovania infraštruktúry udržateľnej dopravy, ktorých nositeľom je štát prostredníctvom Železníc Slovenskej republiky.

“Realizácia takýchto projektov prispeje nielen k zlepšeniu životného prostredia, ale tiež k úspore verejných zdrojov potrebných na prevádzku týchto budov,” uviedol predseda BSK Juraj Droba. Podotkol, že samosprávy tak môžu ušetrené prostriedky smerovať na ďalší rozvoj miest a obcí.

Témou rokovania boli aj projektové zámery zamerané na podporu udržateľnej mobility v kraji

“Mestá a obce produkujú kvalitné projekty, ktoré vďaka komplexnej obnove verejných budov prinesú významné úspory energií, často až na úrovni 80 percent,” dodal riaditeľ odboru implementácie operačných programov BSK Peter Furik. Ozrejmil, že teraz musí štát pre projekty vyhlásiť v Programe Slovensko výzvu, aby mohli byť zazmluvnené a financované.

Témou rokovania boli aj projektové zámery zamerané na podporu udržateľnej mobility v BSK. Išlo o vybudovanie terminálov Lamačská brána a Vrakuňa. “Oba projekty sú vo vysokom stupni predprojektovej prípravy, pričom TIOP Vrakuňa sa už aj stavebne realizuje. Verím preto, že obyvatelia kraja budú už čoskoro využívať novú infraštruktúru, ktorá im uľahčí využívanie verejnej dopravy,” povedal Droba.

V spomínaných investíciách podľa neho musia v regióne pokračovať, inak sa nepodarí presvedčiť obyvateľov, aby obmedzili využívanie individuálnej automobilovej prepravy.