Regióny Bratislava Pezinok Senec Top

Vlaky NECHODIA a máte zakúpené cestovné lístky? Môžete ich VRÁTIŤ BEZ SANKCIÍ a POKUTY

Pre výpadok vlakovej dopravy môžete traťové cestovné lístky vrátiť bez sankcií. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA –  Na západnom Slovensku musia cestujúci od pondelka do nedele (16. 1.) rátať s mimoriadnym obmedzením vo vlakovej doprave. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Nevypravených budú desiatky spojení. Obmedzenia sa dotknú liniek Trnava – Bratislava – Kúty a späť, Pezinok – Bratislava – Malacky a späť, Bratislava – Komárno a späť a Bratislava – Senec – Nové Zámky/Galanta a späť.

 

Situácia je už tretí deň kritická a nervozita cestujúcich je na maxime. Chýbajúce spoje, preplnené vlaky, meškania, to všetko spôsobuje medzi ľuďmi poriadny stres. Aj preto sa zregióny.sk o celej situácii a kolapse osobnej vlakovej dopravy na západnom Slovensku rozprávali s hovorcom Železničnej spoločnosti Slovensko Tomášom Kováčom.

Akým spôsobom bude nahradená doprava v úsekoch, kde bude obmedzená alebo úplne zastavané vlaková doprava (spolu je to 78 spojov)?  Kritická až nenormálna situácia je najmä v úsekoch Bratislava Nové Mesto – Trnava a späť, Bratislava Nové Mesto – Senec, Bratislava – Komárno a späť, kde nepôjdu vlaky takmer vôbec.

Železničná spoločnosť Slovensko robí všetko preto, aby k výpadkom vo forme odrieknutých vlakov na tratiach nedochádzalo, prípadne, ak je to nutné, dochádzalo iba minimálne. V týždni od 10. 1. do 16. 1. 2022 však musela odrieknuť spolu 78 vlakov. Najčastejším dôvodom odriekania vlakov v Oblastnej správe depa Bratislava sú personálne dôvody (nedostatok rušňovodičov) alebo poruchy, či nedostatok hnacích koľajových vozidiel. V rámci celého Slovenska evidujeme k dnešnému dňu z 1203 rušňovodičov PN u 57 zamestnancov, v krajoch západného Slovenska evidujeme PN u 20 rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko od 9. 1. 2022 zrušila mimoriadny COVID grafikon, ktorý obmedzil jazdu viac ako 350 vlakov a nabehla na plný cestovný poriadok 2021/2022.

Situácia ohľadom neprítomnosti zamestnancov prevádzkovej profesie rušňovodič z dôvodu pandémie je však pre národného dopravcu naďalej nepriaznivá najmä v okolí hlavného mesta. Aj preto je možné v tomto regióne očakávať aj naďalej príležitostné obmedzenia jazdy vlakov oproti riadnemu cestovnému cestovnému poriadku. Aj túto situáciu však podľa vyjadrenia Železničnej spoločnosti Slovensko operatívne riešia tak, aby bol dopad minimálny. Každý deň je situácia iná a dynamicky sa mení podľa aktuálnej práceneschopnosti. Počet odrieknutých vlakov sa preto denne mení. Náhradná autobusová doprava nahrádza od 9. 1 . 2022 do odvolania všetky osobné vlaky v úseku Bratislava-Petržalka – Rajka. V ŽST Rajka nadväzujú autobusy od prípojných vlakov zo stanice Hegyeshalom .

 

Pre výpadok vlakovej dopravy môžete traťové cestovné lístky vrátiť bez sankcií. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Budete cestujúcim, ktorí majú zakúpené týždenné, mesačné alebo ročné cestovné lístky, kompenzovať straty, respektíve akým spôsobom im chcete vrátiť peniaze za obdobie, počas ktorého nemôžu využívať vlakovú dopravu a iný spôsob prepravy je pre nich nerentabilný alebo nemožný?

Zákazník môže traťové cestovné lístky využiť aj v iných vlakoch, ktoré na daných tratiach naďalej premávajú, v čase platnosti príslušného traťového cestovného lístka. Novinkou je, že v prípade, ak zákazníkovi tieto iné vlaky nevyhovujú, na základe vzniknutej mimoriadnej situácie ohľadom odrieknutia vlakov bez náhrady umožní Železničná spoločnosť Slovensko vrátenie traťového cestovného lístka na dotknutých tratiach mimoriadne bez sankcie, a to na základe opodstatnenej požiadavky zákazníka, ktorý ich z dôvodov na strane dopravcu nevie alebo nemôže využiť. Táto možnosť sa bude vzťahovať len na traťové cestovné lístky zakúpené pred zverejnením informácie o odrieknutí vlakov s platnosťou v dňoch, kedy boli vlaky odrieknuté. Zákazníkovi bude vrátená alikvotná časť za neprecestované dni bez sankcie. Toto opatrenie je prijímané v týchto dňoch.

Odkedy je situácia kritická, odkedy máte informácie o nedostatku rušňovodičov, prečo sa to neriešilo v predstihu a ako chcete aktuálnu situáciu vyriešiť? Čo v prípade, že sa vám situáciu nepodarí vyriešiť a kolaps vlakovej dopravy bude pokračovať aj od pondelka 17.januára?

Problém s nedostatkom rušňovodičov je dlhodobý. K prvému väčšiemu odriekaniu vlakov došlo v auguste 2021, no problémy máme doteraz, keďže pre pandemickú situáciu sa rušili a presúvali kurzy a výcviky rušňovodičov. V roku 2020 nemohlo dokončiť kurz rušňovodičov až 90 kandidátov na túto profesiu. Približne rovnaký počet rušňovodičov musíme každoročne nahradiť z dôvodu odchodu našich kolegov rušňovodičov do dôchodku alebo z iných dôvodov (strata zdravotnej spôsobilosti, dobrovoľný odchod). Navyše, vplyv konkurencie na trhu práce sa špeciálne prejavuje v regióne západného Slovenska, kde je naša pozícia na železničnom trhu práce ovplyvnená koncentráciou súkromných železničných dopravcov, ktorí často ponúkajú prácu našim mladým rušňovodičom hneď, ako opustia kurz. K tomu sme blízko hraníc s Českom, kam tiež naši rušňovodiči odchádzajú k súkromným dopravcom. V tomto momente nevieme predikovať, dokedy obmedzenia potrvajú, no veríme, že aj v Bratislavskom samosprávnom kraji sa prevádzková situácia čoskoro stabilizuje a nebudeme musieť pristupovať k ďalšiemu odriekaniu vlakov. Ďalšie informácie a prípadné zmeny či doplnenia nájdu cestujúci online aj na tomto odkaze à https://twitter.com/zssk_mimoriadne. Železničná spoločnosť Slovensko podniká kroky na zmiernenie tejto situácie, napríklad výpomocou zamestnancov z iných regiónov. Máme určité percento rušňovodičov v zálohe, pre ktorých je práca nadčas vítaná, lebo odmena za ňu je nadpriemerná. Aj nadčasová práca má však svoje zákonné limity.

 

Na západe Slovenska budú pre nedostatok rušňovodičov mimoriadne výpadky vlakov. ZDROJ: fb ZSSK

Čo v prípade, že sa vám situáciu nepodarí vyriešiť a kolaps vlakovej dopravy bude pokračovať aj od pondelka 17.januára?

V druhej polovici minulého roku sme naštartovali procesy, ktoré by mali danú situáciu s nedostatkom personálu do istej miery vyriešiť. Prvou pozitívnou zmenou je preklasifikovanie a zintenzívnenie kurzov rušňovodičov, čo však prvé výsledky vzhľadom na dobu trvania kurzov prinesie približne až takto o rok. Ďalšou zmenou je nová kolektívna zmluva, kde sme dosiahli vyššiu efektivitu výkonov našich zamestnancov. Tu už očakávame prvé výsledky od februára tohto roku. Po rokovaniach s partnermi sa nám podarilo uzavrieť kolektívnu zmluvu pre roky 2022 – 2023, vďaka ktorej sa od januára 2022 zvýšili mzdy všetkých zamestnancov ZSSK s tarifnými platmi. Najvýraznejšiu zmenu pocítila práve jedna z najdôležitejších pozícii v našej spoločnosti – rušňovodiči. Tí si začiatkom tohto roka prilepšia o 180 eur mesačne a začiatkom roka 2023 o 80 eur mesačne, čo je dokopy o 260 eur mesačne viac. Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 750 eur. Dôležité je však povedať aj to, že za týmto zvýšením platov je aj vyššia efektivita, ktorú chceme dosiahnuť aj tým, že už nebude do pracovného času rušňovodiča zahrnutá prestávka na jedlo a odpočinok, čím získame 3,5 h týždenne. Práve toto opatrenie je jedným z mnohých, ktoré majú za cieľ do budúcnosti vyriešiť akútny nedostatok v rámci tejto profesie. Okrem zvyšovania miezd zamestnancom, pripravujeme aj zvyšovanie náborového príspevku, ktorý je dnes už 1 200 eur. Pre podporu mobility príspevok na ubytovanie do 400 eur mesačne pre tých, ktorí dochádzajú z iných regiónov. Takisto odmeňujeme kolegov, ak nám odporučia nováčika, 500 eurami.