Regióny Bratislava

Nová cestárska spoločnosť by mohla regionálnu správu ciest BSK nahradiť k 1. júlu

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / František Iván

BRATISLAVA – Nová cestárska spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (RSC BSK), ktorej jediným vlastníkom je kraj, by mala doterajšiu spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB) plnohodnotne nahradiť oficiálne k 1. júlu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Kraj si od novej spoločnosti sľubuje, že cestárske práce budú úplne transparentné, čo najefektívnejšie a najlacnejšie.

 

“Spoločnosť RSC BSK ešte plnohodnotne nenahradila spoločnosť RCB. Oficiálne nahradenie smeruje BSK k 1. júlu 2021,” povedala Forman. Zrušenie a zánik doterajšej RCB sa predbežne predpokladá v druhej polovici roka. Spoločnosť sa momentálne podľa hovorkyne dokumentačne a právne pripravuje na ukončenie svojej činnosti. “Reálny proces zrušenia nastane až po schválení Zastupiteľstvom BSK, čo je možné očakávať v druhom polroku 2021,” doplnila Forman.

Bratislavskému kraju sa vlani podarilo získať nad RCB kompletnú manažérsku a akcionársku kontrolu, pretože hoci vlastnil kraj 68 percent akcií, spoločnosť bola de facto “ovládaná” minoritným akcionárom. “Všetky záväzky spoločnosti voči veriteľom, ktoré boli vyhodnotené ako oprávnené, sú urovnané,” poznamenala Forman. Rokovaniami a uplatnením si právnych nárokov spoločnosti boli záväzky znížené o približne milión eur.

BSK zároveň ešte minulý rok podal trestné oznámenia na preverenie podozrení z možného spáchania trestných činov. Týkajú sa zistení hlavného kontrolóra, ale tiež vlastných zistení kraja súvisiacich s dodávaním prác zo strany RCB a jej subdodávateľov v rokoch 2016 až 2018. V rámci všetkých podaných trestných oznámení sú v súčasnosti naďalej vedené trestné konania. “V rámci nich BSK a RCB poskytujú orgánom činným v trestnom konaní náležitú súčinnosť a v zmysle jednotlivých dožiadaní doplňujú do vyšetrovacieho spisu požadované informácie,” dodala Forman.