Regióny Bratislava

Nová daň za ubytovanie ohrozí študentov na internátoch

Ilustračné foto. Zdroj: Milan Kapusta

BRATISLAVA  – Nová daň za ubytovanie v hlavnom meste, ktorej sadzbu výrazne zvyšujú od 1. júla, finančne ohrozí študentov i ďalšie osoby z prostredia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Upozorňuje na to vedenie vysokoškolských internátov Mlyny UK na svojom webe.

Vedenie hlavného mesta preto požiadalo o výnimku pre internáty alebo skupiny ubytovaných osôb. V prípade internátov sa mestská daň týka študentov nad 26 rokov (takmer všetci doktorandi), neštudentov, vrátane tých, ktorí skončili bakalárske štúdium a pokračujú v magisterskom, alebo skončili magisterské a pokračujú v doktorandskom štúdiu. Ako aj zamestnancov UK. Rovnako tak hostí a návštev, ak nie sú študentmi pod 26 rokov, nemajú pod 18 či nad 70 rokov alebo preukaz ťažko zdravotne postihnutého. “Uvedeným ubytovaným stúpne cena za letné ubytovanie počas júla a augusta o približne 90 eur na mesiac, v závislosti od dĺžky ubytovania,” poukazuje vedenie internátov. V súčasnosti čaká na odpoveď zo strany hlavného mesta na ich žiadosť o možnosti udelenia výnimiek. Novým všeobecne záväzným nariadením (VZN), ktoré koncom mája schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo, sa zvyšuje sadzba dane za ubytovanie. V prípade ubytovacích zariadení v Starom Meste bude po novom 3,50 eura na osobu a prenocovanie, na území zvyšných 16 bratislavských mestských častí vo výške troch eur. Mesto to odôvodňuje aj výpadkami v rozpočte.
Pôvodné VZN z roku 2016 určilo jednotnú sadzbu 1,70 eura na osobu a prenocovanie. Zvýšenie predstavuje pri sadzbe tri eurá 76-percentný nárast a pri sadzbe 3,50 eura až 105-percentný nárast.
Schválením nových sadzieb by mohol v roku 2023 dosiahnuť príjem podľa bratislavského magistrátu 4.837.242 eur. To by znamenalo zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta v tomto roku o približne 1.288.726 eur oproti vlaňajšku. V roku 2024 sa predpokladá príjem do mestskej pokladnice vo výške 5.416.265 eur.