Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina

Nové pravidlá: Dve dávky na normálny život vám už stačiť nebudú

Vláda schválila nové opatrenia, zavedie sa režim OP plus. ZDROJ: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLVA – Od 1. februára sa skráti doba plnej zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 zo súčasných 12 mesiacov na deväť od podania poslednej dávky. Dovtedy zostáva v platnosti jednoročné uznávanie očkovania proti ochoreniu COVID-19. Zároveň sa skráti aj doba po prekonaní ochorenia COVID-19 z terajších 180 dní na 90.

 

Zároveň sa zavedie nový režim OP plus. Spĺňať ho bude len osoba, ktorá absolvovali tri dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo má dve dávky vakcíny a podstúpila test. V prípade PCR test nesmie byť starší ako 72 hodín, v prípade antigénového testu nesmie byť starší ako 48 hodín. Do režimu spadajú aj osoby, ktoré majú dve dávky vakcíny a prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Nový režim sa týka aj detí od dvoch do 12 rokov a dvoch mesiacov s testom. Dĺžka platnosti testu bude rovnaká ako u dospelých. Aby do režimu patrili aj staršie deti až do 18 rokov, budú potrebovať byť kompletne zaočkované a absolvovať test.

 

Lengvarský nevidí v odškodňovaní po očkovaní problém. ZDROJ: TASR / Jaroslav Novák

Podľa Národného centra zdravotníckych informácii bolo k 11.januáru na Slovensku plne zaočkovaných druhou dávkou 2 612 847, pričom treťou dávkou by ich malo byť cez milión. Čo bude s tými, ktorí sa treťou dávkou  nadajú zaočkovať? Na naše otázky odpovedala Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva a Alžbeta Sivá z Národného centra zdravotníckych informácii.

 

Vláda schválila nové opatrenia, zavedie sa režim OP plus. ZDROJ: TASR – Jaroslav Novák

Do akej kategórie patria tie osoby, ktorú sú plne dvakrát zaočkované a nemajú záujem alebo sa nechcú či sa už nemôžu ďalej očkovať ani testovať po skončení doby platnosti zaočkovanosti, čiže po 9.mesiacoch?

ELIÁŠOVÁ: Budú spadať do režimu “základ”, čiže už sa ďalej nebudú považovať za očkované osoby. Avšak ak sa “zaboostrujú“, presunú sa do režimu “OP+” a budú považované za očkované tromi dávkami. Preto prosíme ľudí, aby sa zaočkovali.

Aké pravidlá budú platiť pre osoby dvakrát zaočkované, ktoré nemajú záujem alebo sa už nechcú či nemôžu viac očkovať alebo testovať?

ELIÁŠOVÁ: Ak mali druhú dávku pred menej ako 9 mesiacmi, tak budú fungovať v režime “OP” (bez plus).

Sú relevatné  a pravdivé informácie, že ten, kto je zaočkovaný dvomi dávkami a skončí sa mu po 9. mesiacoch platnosť doby zaočkovanosti a nedá sa, nechce alebo sa už nemôže ďalej očkovať či testovať, že bude považovaný za neočkovaného? 

ELIÁŠOVÁ: Platnosť certifikátu po zaočkovaní bola 12 mesiacov, čo sa však vývojom a zmenou epidemiologickej situácie mení, platnosť bude 9 mesiacov, v niektorých krajinách sa skracuje alebo plánuje skrátiť platnosť na 6 mesiacov. Všetko je o pandémii a jej vývoji. Očkovanie je stále najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19. Opakovane preto vyzývame a prosíme ľudí, aby sa proti ochoreniu očkovali. 

Ak sa osoby plne zaočkované dvomi dávkami nedajú už viac zaočkovať a po 9.mesiacoch sa im skončí doba platnosti zaočkovanosti budú v štatistikách evidované ako zaočkované alebo ako nezaočkované osoby? 

SIVÁ: V tejto chvíli Národné centrum zdravotníckych informácii čaká na vydanie vyhlášky Úradom verejného zdravotníctva, ktorá presne zadefinuje kritériá, na ktoré sa pýtate. Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje v osobitných štatistikách osoby, ktoré boli očkované prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny. Štatistiky sú tvorené na základe pravidelných hlásení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.

Prečo majú byť osoby dvakrát zaočkované diskriminované a limitované, ak nemajú záujem alebo sa už nechcú či nemôžu viac očkovať alebo testovať?

ELIÁŠOVÁ: Zmeny nie sú o diskriminácii , snahou je zavádzať jasné pravidlá na ochranu životov a zdravia ľudí.

Čo bude s platnosťou green passov, covid passov a podobne, ktoré mali doposiaľ platnosť na jeden rok?

ELIÁŠOVÁ: Platnosť sa skráti na 9 mesiacov v súlade s ostatnými krajinami EÚ.

SIVÁ: GreenPass je mobilná aplikácia, do ktorej je možné načítať Digitálne COVID preukazy EÚ. COVID-19-PASS: je 9-miestny alfanumerický kód obsahujúci čísla, písmená a pomlčky má ho každá osoba, ktorá sa v minulosti registrovala na testovanie alebo očkovanie prostredníctvom webu korona.gov.sk, prípadne súkromného laboratória. Tento kód je možné vyhľadať medzi SMS, respektíve v emailoch z minulosti. Ani aplikácia GreenPass ani COVID-19-PASS nemajú platnosť len jeden rok. V tejto chvíli má platnosť jeden rok iba Digitálny COVID preukaz EÚ, ktorého platnosť stanovuje EÚ.

 

Vláda schválila nové opatrenia, zavedie sa režim OP plus. ZDROJ: TASR – Jaroslav Novák

Úrad verejného zdravotníctva nám na naše otázky poslal poslal iba všeobecnú odpoveď. “Na tvorbe nových vyhlášok, ktoré reagujú na zmeny prijaté vládou, pracujeme. Už teraz vieme povedať, že sa budú kompletne prerábať minimálne 4 vyhlášky, čiže pôjde o rozsiahlu zmenu. Vo vyhláškach je potrebné došpecifikovať viacero nevyhnutných detailov. Celý proces bude trvať niekoľko dní. Plánovaná účinnosť vyhlášok bude od 19. januára 2022. O termíne ich zverejnenia vo Vestníku vlády SR budeme verejnosť včas informovať. Do dátumu plánovanej účinnosti nových vyhlášok platia aktuálne opatrenia, ktoré sú zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a vo Vestníku vlády SR.”