Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Nový a NELEGÁLNY biznis na Slovensku! Krútia sa v ňom obrovské PENIAZE

Nové formy kriminalizácie spoločnosti. Obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie, nútená práce, nútené sobáše, žobranie. Ilustračné foto. Zdroj: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie, nútená práce, nútené sobáše alebo žobranie. To sú nové spôsoby nelegálneho podnikania súčasnosti, s ktorými sme už konfrontovaní aj na Slovensku. Jeho formy sú mimoriadne nebezpečné a extrémne zvyšujú kriminalizáciu prostredia najmä sociálne slabších skupín obyvateľstva. 

 

Ako upozorňuje ministerstvo vnútra, obchodovanie s ľuďmi je lukratívnym zločineckým obchodom zahŕňajúcim vykorisťovanie mužov, žien a detí za peňažný zisk alebo úžitok, ktorého sa môže dopustiť jednotlivec, skupina alebo organizovaná zločinecká sieť. Môže sa ho dopustiť tiež spoločnosť alebo zamestnávateľ. „Ide o závažné porušenie ľudských práv, ktoré ovplyvňuje životy miliónov ľudí na celom svete a zbavuje ich práv a dôstojnosti. Obchodovanie s ľuďmi môže existovať v mnohých formách, kedy sú obete donútené poskytovať sexuálne služby alebo prácu prostredníctvom sily, donucovania, podvodu alebo zneužitia dôvery, moci alebo autority. Obchodovanie s ľuďmi má preto za následok aj značné fyzické, psychologické a emocionálne traumy pre obete,“ uvádza rezort vnútra. Za rok 2020 bolo na Slovensku z celkového počtu identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi takmer 44 % mužov a 56 % žien, takmer 26 % z celkového počtu obetí obchodovania s ľuďmi boli deti (osoby mladšie ako 18 rokov).

Vo väčšine prípadov ženských obetí išlo o sexuálne vykorisťovanie a nútený sobáš. Pri vykorisťovaní mužských obetí prevláda pracovné vykorisťovanie či nútené žobranie. Nuž a práve obchodovanie s deťmi na účel núteného sobáša je na Slovensku aktuálne hitom a ich obeťou sú dievčatá už od 12 rokov. „Vo väčšine prípadov sú deti nútene vydané v duchu rómskych zvykov a tradícií. Skutok spočíva v odovzdaní maloletej a jej prevzatí za účelom núteného sobáša za odmenu. Maloleté “nevesty” následne môžu zmeniť svoj zovňajšok (znak vydatej ženy – dlhé sukne, zopnuté vlasy), majú zhoršený prospech, vynechávajú školskú dochádzku a sú nútené žiť v domácnosti často “maloletého manžela” a starať sa o domácnosť a jeho súrodencov. Zároveň musia viesť sexuálny život,“ zdôrazňuje ministerstvoV prípadoch nútených sobášov páchaných na deťoch na Slovensku prišlo už aj u “maloletých neviest” k prejavom sebapoškodzovania a pokusom o samovraždu.

 

Nové formy kriminalizácie spoločnosti. Obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie, nútená práce, nútené sobáše, žobranie. Ilustračné foto. Zdroj: archív zoznam.sk

Od roku 2015 bolo na Slovensku identifikovaných viac ako 15 prípadov obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Týkalo sa to detí vo veku od 12 rokov. Nevestami boli najmä dievčatá, čo však nevylučuje možnosť, že obeťou môže byť aj chlapec (ženích). Je mimoriadne dôležité, aby dospelí (napríklad pedagógovia alebo vychovávatelia) vedeli rozpoznať znaky núteného sobáša. Či došlo k zmene v správaní, učení alebo obliekaní obete a podobne,“ naznačil rezort vnútra a zároveň dodáva, že každá dospelá osoba, ktorá takýmto spôsobom dohodne sobáš alebo sa pokúsi uzavrieť manželstvo s dieťaťom, t. j. osobou mladšou ako 18 rokov, sa stáva páchateľom trestného činu obchodovania s ľuďmi, pri ktorom hrozí trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov. Ale existujú aj výnimky, kedy sú sobáše povolené osobám mladším ako 16 rokov, ktoré však majú presné pravidlá. Súd môže totiž povoliť uzavretie manželstva mladistvým starším ako 16 rokov, iba ak je to v súlade so spoločenským účelom manželstva.