Regióny Bratislava

Občianski aktivisti chcú ochrániť les na bratislavskej kalvárii

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Viac ako 4000 ľudí sa už podpísalo pod verejnú výzvu na ochranu lesa na bratislavskej kalvárii pred prípadnou výstavbou. Ide o les obklopujúci krížovú cestu z roku 1694, ktorá prechádza obnovou, a po Horskom parku je druhým najväčším lesom v Starom Meste. Územný plán zóny totiž na danom území povoľuje aj výstavbu, občianski aktivisti preto žiadajú preklasifikovanie územia a jeho vyhlásenie za „obecne chránené územie“.  

 

„Chceme dať pozitívny a silný mandát verejnosti samospráve, mestu aj Starému Mestu. Chceme vopred povedať, že nám na tomto lese záleží, a silou mandátu žiadame príslušné orgány preklasifikovať časť lesa z definície ,zeleň a bývanie’ na ,zeleň’ tak, ako je to v druhej časti lesa,“ uviedla Dana Kleinert, staromestská miestna poslankyňa a jedna z iniciátoriek výzvy.

Cieľom výzvy je aj snaha o bezodkladné vyhlásenie plochy za obecné chránené územie, aby nad rámec územného plánu získal tento celok verejnej zelene vyšší štatút ochrany, ako je to v súčasnosti. Územie by sa tak malo stať chráneným kultúrno-prírodným celkom celomestského významu na celej ploche súčasného lesa. „Obecné chránené územie sa vyhlasuje v lokalite s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom. Kalvarijský les spĺňa štyri z piatich dôvodov na vyhlásenie OCHÚ,“ poznamenala Kleinert.

Výzvu signatári adresujú všetkým ľuďom, ktorí vnímajú dôležitosť zelene nielen v meste. Argumentujú tým, že mnohí sú frustrovaní z negatívnych javov, na ktoré sa reaguje až ex post. „V tomto prípade sme sa chopili iniciatívy v pokoji a kvalitných diskusiách dať mandát na zmeny v ÚPZ tak, aby sa zachoval Kalvarijský les nielen pre nás, ale najmä pre budúce generácie,“ doplnila Kleinert.

Poslankyňa rozumie tomu, že v meste je výstavba potrebná a Bratislava je napríklad objektívne veľmi roztiahnutá a na dobré fungovanie potrebuje „zahustiť“. Robiť to však podľa nej treba premyslene, uvážene, a najmä s ohľadom na zmenu klímy. Je preto dôležité rozumne chrániť zeleň v meste a nastavovať výstavbu a kvalitu infraštruktúry. Podobných území, ktoré si zaslúžia ochranu, je podľa Kleinert v Bratislave veľa.