Regióny Bratislava Top

Staré Mesto Vallovu parkovaciu politiku nechce. Problém v nej vidia už aj iné mestské časti

Zdroj: SITA / Braňo Bibel

BRATISLAVA – Parkovacia politika má problém. Zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto nevydalo súhlasné stanovisko k pripravovanému VZN k parkovacej politike, ktorú pripravil bratislavský magistrát. Jedným z dôvodov sú problematické príjmy z parkovného, ktoré magistrát navrhol, ale aj dokumenty, ktoré bolo potrebné schváliť. Podľa poslancov boli pripravované kozmickou rýchlosťou. Na ťahu sú teraz ďalšie mestské časti i mestské zastupiteľstvo. To o jednotnom parkovaní v meste bude rozhodovať koncom júna. 

 

Napriek tomu, že starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová od predstavenia parkovacej politiky verejnosti vyjadrovala podporu Vallovmu návrhu, väčšina poslancov zastupiteľstva s ňou nesúhlasilo. Aufrichtová vyjadrila podporu aj na začiatku utorkového rokovania a to napriek tomu, že stále prebiehajú rokovania s mestom. Jeden z poslancov Boris Ažaltovič podal pozmeňovací návrh VZN, o ktorom bude mestské zastupiteľstvo rozhodovať v júni. V ňom spolu so svojimi kolegami žiada primátora Matúša Valla, aby zabezpečil zverejnenie finančnej analýzy, ktorá bola použitá pre vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu. A to na základe pripomienok mestských častí.

Rovnako žiadajú primátora, aby zabezpečil vypracovanie a zverejnenie pasportizácie parkovacích miest a analýzy dopadu zavedenia parkovacej politiky. Hlavným problémom boli financie a prerozdelenie príjmov z krátkodobého parkovania. V prípade rezidenčných kariet magistrát navrhuje, aby sa príjmy rozdelili tak, že polovica pôjde magistrátu a polovica mestskej časti. V prípade krátkodobého parkovania však navrhujú, aby 85 percent príjmov išlo magistrátu a iba 15 mestskej časti. Starosta Petržalky naopak navrhuje, aby sa príjmy rozdelili v pomere 70 ku 30.

Poslanci vidia problém v prerozdelení príjmov z krátkodobého parkovania. Podľa návrhu magistrátu by sa výnosy mali rozdeliť v pomere 85 percent pre mesto a 15 percent pre danú mestskú časť. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

“Pozmeňovák” bol následne schválený – 13-ti poslanci boli za a 9-ti proti. „Nemáme dosť podkladov na to, aby sme vedeli zahlasovať za tento návrh. Chýba finančná analýza, dopadová štúdia,“ povedal Ažaltovič. Samotnému prijatiu pozmeňujúceho návrhu mala predchádzať búrlivá debata. „Mne sa nepáči také podsúvanie, že ak máte nejakú pripomienku, tak ste proti parkovacej politike,“ povedal poslanec Tomáš Ziegler.

Tragédia – netragédia

„Podporujem veľmi túto reguláciu. Avšak tá rýchlosť a bezhlavosť mi na tom prekáža. Tá rýchlosť a nedostatok tvrdých dát v tých podkladoch,“ povedala poslankyňa Viera Satinská. Poslanec Damask Gruska zdôvodňoval časový stres, ktorý vzniká pri zavádzaní parkovacej politiky. “My, keď neurobíme nejaký krok, táto situácia sa dramaticky zhorší,” upozornil. Vicestarostka Starého Mesta Martina Uličná poznamenala, že návrh Ažaltoviča nehovorí nič o zastavení parkovacej politiky. “Len o oddialení rozhodnutia,” spresnila. Bratislavská viceprimátorka Tatiana Kratochvílová pripomenula, že Staré Mesto má parkovaciu politiku už zavedenú a nie je to pre obyvateľov nič nové.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh poslanca Ažaltoviča, čím neprijali súhlasné stanovisko s aktuálnym znením VZN o parkovaní. Zdroj: staremesto.sk

Poslankyňa Dana Kleinert vyjadrila ľútosť nad rozhodnutím zastupiteľstva. Ako uviedla na sociálnej sieti, “vytĺkanie politického kapitálu je pre niektorých poslancov prednejšie, ako zdravá argumentácia a oboznámenie sa s témou”.

“Rýchlosť doby, ktorá bola na súčasné spracovanie parkovacej politiky, mne ako starostke nedala mandát a odpovede svojim poslancom k tomu, aby som vedela politicky vyjednať súhlasné stanovisko,” argumentovala starostka. Nevníma to však ako tragédiu. Návrh parkovacej politiky má byť v júni predložený mestskému zastupiteľstvu. Aufrichtová deklaruje, že pokiaľ požiadavky Starého Mesta budú zohľadnené, mestská časť podporí parkovaciu politiku. Od 22. do 31. mája môžu mestské časti, rovnako aj obyvatelia pripomienkovať VZN. Poslancov potom čakalo ešte hlasovanie o nízkoemisných zónach, ktorého sa však poslanci z tímu Vallo nezúčastnili. Tí po hlasovaní o parkovacej politike na protest zo sály odišli. 

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová vyjadrovala podporu Vallovmu návrhu jednotného parkovania. Zdroj: SITA / Braňo Bibel

Glob.sk v súvislosti so včerajším hlasovaním oslovil mestské časti, ktorých sa najviac dotýka problém s parkovaním, rovnako aj magistrát, ktorý VZN navrhol. Podľa Matúša Valla sa všetky mestské časti, aj tie, ktoré VZN neprijali, zhodujú na jednom – a tým je potreba zavedenia parkovacej politiky. “Naše názory sa líšia pri niektorých detailoch parkovacej politiky. Nájsť kompromis medzi návrhmi, ktoré parkovaciu politiku ešte zlepšia, a ktoré ju už v praxi robia nefunkčnou, nebude ľahké a preto musíme ešte viac vysvetľovať, argumentovať a predkladať aj ďalšie fakty,” uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla. Dodal, že schváliť takú podobu jednotného parkovania, ktoré nič nevyrieši, si mesto nemôže dovoliť. “Už premárnilo odkladaním problému s parkovaním celé roky,” vysvetlil. 

Iné mestské časti, iné problémy

Starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék. Zdroj: archív

Starosta najväčšej mestskej časti Podunajské Biskupice Zoltán Pék sa k hlasovaniu poslancov Starého mesta nechce vyjadriť. Podľa jeho slov ide čisto o ich záležitosť. Ich miestne zastupiteľstvo sa témou jednotnej parkovacej politiky bude zaoberať už tento piatok popoludní. “Pred jeho začiatkom bude verejná prezentácia parkovacej politiky za prítomnosti 1. námestníčky primátora Ing. Kratochvílovej a splnomocnenca pre mestské časti Bruna Konečného,” vysvetlil. O tom, ako dopadne hlasovanie o VZN k parkovacej politike v ich mestskej časti, by nerád polemizoval. “Na rozdiel od MČ Staré Mesto sme okrajová mestská časť a tak máme aj iné problémy či priority v oblasti parkovania,” dodal.

Starosta Ružinova Martin Chren. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

Pripomienky vyjadrila aj mestská časť Ružinov. Podľa slov starostu Martina Chrena  ružinovská komisia dopravy skompletizovala všetky pripomienky k VZN k parkovacej politike. “Komisia podporuje prijatie tohto VZN s týmito pripomienkami – maximálne dvojročné prechodné obdobie v prípade už prideleného vyhradeného parkovania a možnosť využívať kartu „rezident – garáž“ aj na parkovanie (2 hod.) vo vlastnej zóne,” vysvetlil. Dodal, že za dôležité poslanci považujú aj vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov k niektorým pozemkom. “Najmä spevnené plochy mimo miestnych komunikácií a rozšíriť parkovacie kapacity na miestach, kde by boli nedostatočné,” uzavrel. 

Starosta bratislavskej mestskej časti Petržžalka Ján Hrčka. Zdroj: TASR / Marko Erd

Rovnako, ako samospráva Podunajských Biskupíc, ani starosta mestskej časti Petržalka sa k rozhodnutiu poslancov Starého Mesta nechce vyjadriť. Mestská časť bude o parkovacej politike rokovať zajtra, t.j. 16. mája podvečer. Samotní miestni poslanci budú mať k VZN podľa starostových informácií niekoľko pripomienok. “Od ich prijatia alebo neprijatia bude pravdepodobne závisieť aj výsledok hlasovania, no výsledok je ťažko odhadovať,” uviedol Ján Hrčka. Konštatuje však, že rozdelenie príjmov a ostatné pripomienky, kvôli ktorým Staromešťania neschválili VZN, môžu byť rovnaké, ale aj odlišné od tých, ktoré predložia Petržalčania. “Petržalka má iné problémy s parkovaním ako Staré Mesto. Kým v Starom meste je problém najmä s denným parkovaním, Petržalka má problémy predovšetkým s nočným parkovaním,” vysvetlil starosta. 

Starosta Rače Michal Drotován. Zdroj: TASR / Martin Baumann

Svoj názor vyjadril aj starosta Rače Michal Drotován. Pre neho je zvláštne, že poslanci Starého Mesta takto rozhodli, keď vo viacerých lokalitách mestskej časti je rezidenčné parkovanie zavedené a spoplatnené Bratislavskou parkovacou spoločnosťou. Ich mestská časť už so zmenou štatútu súhlasila, avšak má aj niekoľko pripomienok. Jednou z nich bolo napríklad zvýhodnenie rodín s deťmi. Čo sa týka kritiky rozdelenia výnosov Drotován konštatuje, že v porovnaní s inými mestskými časťami môže Staré mesto považovať prerozdelenie príjmov z krátkodobého parkovania za nízke. “Pre mestskú časť je pomer navrhnutý starostom Petržalky (70:30) výhodnejší ako pôvodný návrh. Už teraz je vidieť, že veľa vozidiel parkuje v rozpore s predpismi a statická doprava a jej stav v Starom Meste je aj zlá vizitka pre návštevníkov,” uviedol. 

 

 

Starostka Karlovej Vsi Dana Čáhojová. Zdroj: FB / Dana Čáhojová

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uviedla, že problematiku jednotného parkovania rieši s miestnymi poslancami už takmer štyri roky, o aktuálnom VZN budú rozhodovať v piatok. Aj karloveskí miestni poslanci majú pripomienky a otázky. Na niektoré dostali odpoveď na utorkovom stretnutí so zástupcami magistrátu,” uviedla. Dodala, že po spustení dvoch rezidenčných zón pracujú s presnými dátami,a to najmä z pohľadu parkovania áut v daných lokalitách. “Čo sa týka výberu finančných prostriedkov z parkovania – pozitívne vnímame krok hlavného mesta, že príjmy z rezidentskej parkovacej politiky budú smerované do skvalitnenia MHD a vybudovania parkovacej infraštruktúry. Zvýši sa podiel z výťažku za predaj rezidentských kariet v prospech Karlovej Vsi,” povedala starostka. 

 

Starosta Vrakune Martin Kuruc. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Vo Vrakuni zostáva parkovacia politika naďalej otvorenou témou. Mestský návrh totiž miestne zastupiteľstvo zatiaľ nepodporilo a žiada dopracovať materiál o finančnú analýzu. Od mesta chce tiež bližšie informácie o realizácii parkovacích miest, parkovacích domoch či budúcom fungovaní MHD v mestskej časti. “Nie je to v štádiu, že by to poslanci definitívne odmietali. Poslanci sa viackrát vyjadrili, že sú za parkovaciu politiku. Chcú však dopracovať materiál, čo je podľa mňa možné do týždňa či do dvoch týždňov. Ak to bude dopracované, som ochotný zvolať ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo ešte do konca mája, aby sme sa k tomu mohli definitívne vyjadriť,” povedal starosta Vrakune Martin Kuruc. Dodal, že podľa jeho názoru je potrebné s parkovacou politikou rátať ako s nevyhnutnosťou. 

V mestskej časti Dúbravka mimoriadne zastupiteľstvo s menšími pripomienkami schválilo zmenu štatútu aj návrh VZN k parkovacej politike. 

Parkovaciu politiku predstavil Matúš Vallo zhruba pred mesiacom. Podľa jeho návrhu by jednotné parkovanie mohli niektoré mestské časti zaviesť už v septembri budúceho roku. Dodal, že bude na mestských častiach v akom intervale  sa rozhodnú rezidentské parkovanie zaviesť. V mestských častiach totiž nemusí byť problém s parkovaním v rovnaký čas – niekde po celý deň a inde iba v noci. Pre prvé auto v rodine navrhuje cenu 49 eur za rok, pre druhé 150 eur a tretie 500 eur. So štvrtým autom návrh nepočíta. Viaceré mestské časti podali pripomienky k VZN, aby rodiny s deťmi a znevýhodnené rodiny mali určité výhody či zľavy. Rovnako chcú mesto rozdeliť do štyroch tarifných zón – čím bližšie k centru tým vyššia cena. V odľahlých mestských častiach sa môže platiť 50 centov za hodinu, v centre až 2 eurá. Konečné slovo bude mať mestské zastupiteľstvo. To o VZN bude rozhodovať 27. júna.

Glob.sk oslovil aj starostu mestskej časti Nové Mesto, do uzávierky neodpovedal.