Regióny Bratislava

Petržalčania pozor! Mestská časť hľadá ďalšie svoje osobnosti

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Bratislavská Petržalka hľadá ďalšie svoje osobnosti. Pri tejto príležitosti vyzýva samospráva obyvateľov, aby zasielali svoje návrhy tých, o ktorých vedia, že prispeli k rozvoju mestskej časti, a ktorí sa natrvalo zapísali do jej histórie. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.

 

Návrh na ocenenie je možné podať napríklad v oblasti spoločenského života a kultúry, v rámci životného prostredia a občianskych aktivít, za športové aktivity či za reprezentáciu mestskej časti v akejkoľvek oblasti. Ocenenie môže prevziať obyvateľ s trvalý bydliskom v Petržalke, ale tiež obyvateľ inej obce, ktorý sa aktívne podieľa na živote v Petržalke, prípadne ju reprezentuje.

 “Ocenenie Osobnosť Petržalky má predovšetkým morálnu hodnotu a je jedinečným poďakovaním mestskej časti ocenenému. Ocenenie nie je nijako a nikým nárokovateľné, neobsahuje žiadnu finančnú ani vecnú hodnotu,” pripomína samospráva.

Návrhy je možné miestnemu úradu zasielať do 31. mája. Urobiť sa tak dá priamo v podateľni úradu, poštou na referát kultúry a športu alebo prostredníctvom e-mailovej adresy daniela.emeljanovova@petrzalka.sk. Návrh musí obsahovať kontaktné údaje predkladateľa i navrhovanej osobnosti spolu s jej krátkou charakteristikou. Bez uvedenia všetkých údajov nebude návrh akceptovaný. Potrebný formulár je k dispozícii na webovej stránke www.petrzalka.sk.

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia miestneho festivalu Dni Petržalky. Ocenenie mestská časť pripravuje od roku 1998.