Regióny Bratislava

Petržalka má problém, parkovanie je bez pravidiel

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Rezidentská parkovacia politika v bratislavskej Petržalke je v súčasnosti z právneho hľadiska bez platných pravidiel. Upozorňuje na to miestny poslanecký klub Mladá Petržalka a nezávislí, dlhodobý kritik starostu Petržalky Jána Hrčku. Doterajšie všeobecne záväzné nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel totiž stratilo platnosť 30. apríla. Nové nariadenie budú poslanci schvaľovať až v piatok (7. 5.).

 

“Keďže miestny úrad nepripravil v dostatočnom časovom predstihu materiál, ktorý by plynule na právnu úpravu nadväzoval, všetko stratilo platnosť. Teda samotné vymedzenie zón, parkovacích čiar, režimu parkovania, registrácia v systéme, poplatkov pre nerezidentov a množstvo ďalších pravidiel,” konštatuje predseda poslaneckého klubu Juraj Kríž.

Klub poukazuje aj na ďalšie problémy a praktické dôsledky neexistencie právneho základu parkovania na území najväčšej bratislavskej mestskej časti. Pripomína, že nové nariadenie potrebuje na schválenie trojpätinovú väčšinu poslancov a ak ho aj zastupiteľstvo schváli, bude trvať ďalších 15 dní, kým podľa zákona nadobudne účinnosť. “Znamená to, že Petržalka bude tri týždne bez riadnej regulácie parkovania,” podotýka poslankyňa Iveta Plšeková.

Zaujíma ju, kto ponesie zodpovednosť v prípade rozdávania pokút, osádzania imobilizérov či ďalších administratívnych a systémových problémov. Klub v tejto súvislosti zároveň hovorí o manažérskom zlyhaní starostu, rozvrate miestneho úradu, zlom nastavení systémov a fluktuácii zamestnancov.

Vedenie mestskej časti ubezpečuje, že si uvedomuje zodpovednosť miestneho úradu pri realizácii parkovacej politiky. “Ihneď po zistení blížiaceho sa konca platnosti VZN zvolalo mimoriadne zastupiteľstvo s cieľom prijať nový materiál. Aby Petržalka v nastavenej a funkčnej parkovacej politike pokračovala aj ďalej a čo možno najskôr,” uviedla v reakcii hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Úrad pochybenia odmieta.

Mestská časť na dočasné pozastavenie pravidiel parkovacieho systému podľa hovorkyne berie ohľad. Pozastavené sú kontroly vozidiel i prípadné pokutovanie ich majiteľov, a to až do dňa účinnosti nového nariadenia. Platí to aj pre platby, ktoré nie sú vyberané, a návštevníci parkujú momentálne zadarmo. “Treba dodať, že počas pandémie ochorenia COVID-19 bolo niekoľko, dokonca aj dlhších období, keď sme z dôvodu zákazu vychádzania a lockdownu dodržiavanie parkovacej politiky úmyselne nekontrolovali,” podotýka Halašková.

Tvrdenia o tom, že miestny úrad čelí chaosu či rozvratu, vedenie mestskej časti odmieta. Poukazuje na to, že od začiatku sa snaží nastaviť systém fungovania tak, aby bol čo najefektívnejší, či už ide o štruktúru úradu, alebo výber zamestnancov. K niekoľkým personálnym zmenám malo dôjsť podľa úradu aj pre pochybenia a nedôslednosť pri tvorbe nariadenia.

“Ak chcú poslanci naozaj pridať ruku k dielu a záleží im na tom, aby Petržalka mohla pokračovať v zabehnutom a fungujúcom systéme parkovania, veríme, že na piatkovom zastupiteľstve budú patriť do skupiny tých, ktorí nové VZN podporia bez výhrad,” dopĺňa Halašková. Po vyriešení pozastavenej účinnosti nariadenia úrad sľubuje pokračovanie práce na jeho ďalších vylepšeniach.

Predkladaný materiál na piatkové rokovanie poslaneckého zboru nadväzuje na nariadenie z 9. septembra 2019, keď zastupiteľstvo prvýkrát schválilo pravidlá parkovacej politiky. Mestská časť zaviedla platnosť svojho nariadenia len do 30. apríla 2021, keďže sa predpokladalo, že po tomto termíne sa petržalský systém parkovania stane súčasťou celomestskej parkovacej politiky. Jej spustenie v prvých zónach chystá hlavné mesto najnovšie až na jeseň, pôvodne mala byť spustená začiatkom tohto roka.