Regióny Bratislava

Petržalský mládežnícky parlament má za sebou už viacero aktivít

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – Petržalský mládežnícky parlament (PMP) má za sebou už viacero konkrétnych aktivít. Zorganizoval webináre pre učiteľov základných a stredných škôl na území mestskej časti, pomáhal tiež s roznášaním obedov pre seniorov. Pripravuje workshop zameraný na skrášľovanie verejných priestranstiev, s hlavným mestom komunikuje na tému starostlivosti o konkrétne pamiatky. V príprave je aj portál s podujatiami a príležitosťami pre mladých. Počas aktuálnych jarných prázdnin pripravil akciu na spoznávanie neprebádaných zákutí mestskej časti.

 

“Petržalský mládežnícky parlament (PMP) intenzívne pracuje už od januára a prebehlo niekoľko desiatok online stretnutí, väčšinou v tematických pracovných skupinách. Pracovné skupiny vznikli na základe priorít, ktoré by chceli poslanci PMP v nasledujúcom období riešiť,” uviedol pre TASR Milan Polešenský, koordinátor PMP. Zamerané sú nielen na podujatia pre mladých, ale tiež na infraštruktúru, životné prostredie či prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania.

Prvým výstupom PMP pre verejnosť boli tri webináre pre učiteľov miestnych základných a stredných škôl, ktoré boli zamerané na kreatívne využívanie online nástrojov vo vzdelávaní. Boli zároveň odpoveďou na najčastejšie problémy v rámci online vzdelávania. “Učitelia sú pre nás veľmi dôležití. Počas pandémie to vnímame oveľa silnejšie ako predtým. Kým niektorí učitelia sa rýchlo prispôsobili online vyučovaniu, mnohým ubúda síl a niekedy je na nich vidieť frustráciu a únavu,” skonštatovala Lujza Reová z PMP.

Webinárom predchádzal dotazník so spätnou väzbou od viac ako 550 učiteľov a žiakov. Z výsledkov dotazníka napríklad vyplynulo, že za najväčší problém online výučby považujú študenti nezáživné vyučovacie hodiny, ale aj to, že ich vyučovanie nebaví, nevedia sa sústrediť a strácajú pozornosť. Problém vidia tiež v slabom zapojení študentov, ako aj v tom, že sa študenti často boja na online hodinách opýtať, keď učivu nerozumejú. PMP preto poukazuje na zvýšenie interakcie hodín, najmä pri nižších ročníkoch.

“Výsledky prieskumu budú zahrnuté aj do Národnej správy RAY COR, ktorú pripravuje Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Správa sa venuje štúdiu vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na prácu s mládežou v Európe,” priblížil Polešenský. Mládežnícky parlament, ktorého členmi budú mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov, má fungovať ako poradný a iniciatívny orgán samosprávy. Váha jeho názoru vo vzťahu k mestskej časti má byť ekvivalentná komisii. Spolupráca sa predpokladá napríklad pri edukačných, športových či voľnočasových projektoch.