Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Po sobáši možno voliť aj s potvrdením či žiadosťou o vydanie nového občianskeho preukazu

Ilustračné foto. Zdroj: zoznam.sk

BRATISLAVA – Volič vo volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom (OP). Ak však občiansky preukaz mení, napríklad po sobáši, môže sa preukázať aj potvrdením od polície alebo žiadosťou o vydanie nového preukazu. Ak je sobáš v deň volieb, nevesta môže voliť aj so starým preukazom. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.

“Volič sa môže vo volebnej miestnosti preukázať aj potvrdením pracoviska Policajného zboru o občianskom preukaze alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu v prípade, že do dňa volieb mu nebol vyhotovený nový občiansky preukaz,” uviedol hovorca. V prípade sobáša v deň volieb je podľa slov Neumanna logické, že zmena mena nemohla byť zaznamenaná na zozname voličov a volička sa preukazuje s občianskym preukazom, ktorým práve disponuje. “Jej meno za slobodna je totožné s menom, ktoré je uvedené v zozname voličov,” doplnil.

Poukázal pritom na uznesenie štátnej komisie pre voľby. Tá konštatovala, že ak sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta trvalého pobytu občan SR s OP, ktorého platnosť uplynula, alebo obsahuje nesprávne či neplatné údaje (napríklad o adrese trvalého pobytu), okrsková volebná komisia môže takýto OP uznať za relevantný doklad na preukázanie totožnosti len v prípade voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov a ktorého totožnosť nevzbudzuje u členov okrskovej volebnej komisie pochybnosti.