Pôjde električka popred SND? Experti upozorňujú na riziká

BRATISLAVA – Trasovanie električkovej trate pred novou budovou Slovenského národného divadla by prinieslo vážne riziká. Upozorňuje na to Ministerstvo kultúry SR v odvolaním sa na výsledky odbornej vibroakustickej štúdie, ktorú si rezort v tejto súvislosti nechal vypracovať. Hlavné mesto však tvrdí, že ministerstvo sa rozhodlo posúdiť dosahy špecifického technického riešenia, s ktorým projekt novej električkovej trate v skutočnosti neráta.

 

Posudok expertov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorých viedol Stanislav Žiaran, hovorí v neprospech vybudovania koľajovej trate na vyvýšenej stavebnej konštrukcii reprezentujúcej viadukt či estakádu ponad podzemné garáže a technické priestory Slovenského národného divadla.

„Vyvýšené stavebné konštrukcie sa z hľadiska vibroakustiky výrazne prejavujú nízkofrekvenčným dunivým hlukom a vibráciami, pričom tento dunivý hluk sa niekoľkonásobne zvyšuje v uzatvorenom priestore, čo je aj prípad priestorov Slovenského národného divadla,“ upozornili. Dodali, že negatívnemu akusticko-vibračnému efektu vplývajúcemu aj na samotnú konštrukciu budovy divadla nezabráni ani zníženie rýchlosti prejazdu električkových súprav.

„Ak odborníci v akustickej štúdii dokazujú, že variant električkovej trate pred novou budovou Slovenského národného divadla, ktorý presadzuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, môže kultúre spôsobiť nenávratné škody, verím, že tento odborný názor bude rešpektovaný všetkými stranami,“ apeluje v tejto súvislosti ministerka kultúry SR Natália Milanová.

Magistrát výzva rezortu zarazila. „Nerozumieme, prečo sa ministerstvo rozhodlo teraz posudzovať dosahy technického riešenia, keď takéto riešenie ešte nebolo ani definitívne navrhnuté, a navyše posúdilo riešenie, ktorého použitie sa práve z dôvodu možných negatívnych dosahov nepredpokladá,“ uviedla za radnicu hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Pripomenula, že nezávislí experti už v roku 2021 skonštatovali, že pri prijatí primeraných opatrení nebude mať stavba ani prevádzka navrhovanej električkovej trate výrazný vplyv na divadlo. „V rámci týchto opatrení začalo mesto v spolupráci so Slovenským národným divadlom počas leta 2022 s meraním súčasného stavu hluku a vibrácii v budove divadla a ďalšie merania sa realizujú práve v týchto týždňoch,“ upozornila Schmucková. Výsledky meraní budú slúžiť ako podklad na vypracovanie matematicko-technického modelu a technickej štúdie. „Až táto technická štúdia, ktorá vzniká v spolupráci s odborníkom Slovenskej technickej univerzity a ďalšími odborníkmi, navrhne také technické riešenie na výstavbu novej trate, ktoré prevádzku a chod divadla neohrozí,“ zdôraznila.

Bratislavský magistrát v spolupráci so súkromným investorom plánuje viesť budúcu električkovú trať v zóne Chalupkova aj popred novú budovu Slovenského národného divadla po Pribinovej ulici, argumentuje tým, že tento variant sa javí ako najlepší. Ministerstvo kultúry, ktoré vlastní na tomto území pozemky, i vedenie Slovenského národného divadla plány mesta v obave o prevádzku divadla odmietajú, výrazne proti sú aj občianski aktivisti.

Viac o téme: Bratislava, divadlo, električka, experti, expertíza, koľajnice, magistrát, odborníci, samospráva, SND, STU, trať

Súvisiace články