Polyfunkčný projekt. V Bratislave vyrastie bytový dom, hotel aj garáže

BRATISLAVA – V bratislavskom Ružinove má vzniknúť polyfunkčný súbor. Postaviť sa má bytový dom, hotel i garáže. Predpokladané investičné náklady sú približne 20 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor – spoločnosť YIT Slovakia predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

 

Komplex by sa mal stavať na Hraničnej ulici, na mieste, ktoré je aktuálne súčasťou rozsiahlejšieho priemyselného areálu. Pre výstavbu sa preto ráta aj s odstránením niektorých existujúcich stavieb.

Polyfunkčný súbor je rozdelený na štyri samostatné objekty. Tvoriť ho majú bytový dom, hotel a dve podzemné garáže. Bytový dom a hotel je v zámere riešený so siedmimi nadzemnými podlažiami. Predpokladá sa 92 bytov a 72 hotelových izieb. Pribudnúť má aj celkovo 176 parkovacích miest.

„Lokalita má v širšom kontexte potenciál skvalitňovania prostredia pre jej súčasných i budúcich obyvateľov, disponuje prirodzeným potenciálom rozvoja uzla občianskej vybavenosti so zázemím pre pracovné príležitosti s dobrou dopravnou obsluhou,“ uviedol investor v dokumentácii.

Zámer je predkladaný v dvoch variantných riešeniach, odlišujú sa v spôsobe zásobovania teplom. „Urbanistické, architektonické riešenie a stavebno-technické a konštrukčné riešenie stavby je inak v zásade rovnaké,“ podotkol v zámere.

Viac o téme: Bratislava, bytový dom, garáže, hotel, investícia, investor, náklady, polyfunkčný komplex

Súvisiace články