Regióny Bratislava

Pomoc žiakom. Bratislavské Nové Mesto zvýšilo financie na dieťa v školách a škôlkach

Nové Mesto zvýšilo financie na dieťa v školách a škôlkach. ZDROJ: TASR/Roman Hanc

BRATISLAVA – Bratislavské Nové Mesto poskytne vyššie finančné prostriedky materským školám a školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti. Príspevky pre škôlky zvýšilo o 22 percent a pre školské kluby detí o 31 percent. Mestská časť má na to vo svojom rozpočte vyčlenených 4 788 000 eur. Informovali o tom z miestneho úradu.

 

“Našou povinnosťou je hľadať možnosti, ktorými budeme kontinuálne vytvárať dobré podmienky na vzdelávanie. Som rád, že sme mohli pristúpiť k maximálnemu zvýšeniu finančných prostriedkov pre školy a škôlky, a samotné školy si určia, ako s financiami naložia,” skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.

Výška dotácií bola naposledy upravená všeobecne záväzným nariadením s platnosťou od 1. januára 2023. Po novom je výška finančných prostriedkov na dieťa v materskej škole zvýšená z 2 400 na 2 933 eur, čo predstavuje oproti minulému roku zvýšenie o 22 percent. Finančné prostriedky, tzv. dotácie na žiaka v školskom, sú zvýšené zo 490 na 645 eur, teda o takmer 32 percent. Mestská časť bude zároveň tento rok prispievať na školské stravovanie sumou 193 eur na dieťa.

Okrem realizovaných investičných akcií do nových priestorov na zvýšenie kapacity plánuje samospráva aj ďalšie investičné aktivity na zvýšenie kvality vo vzdelávaní novomestských detí.