Regióny Bratislava Top

Mestské podniky budú mať nových šéfov. Poslanci schválili aj kritizovaných kandidátov

Zdroj: FB / Matúš Vallo má rád Bratislavu

BRATISLAVA – Nastal deň D. Bratislavské mestské zastupiteľstvo bude dnes a zajtra rozhodovať o viacerých pálčivých témach. Medzi nimi sa nachádza aj kritizovaný návrh parkovacej politiky, či výber nových šéfov mestských podnikov. Poslancov celkovo čaká vyše 50 bodov, ktoré musia pred dvojmesačnými letnými prázdninami prebrať. Nakoniec si určili, že dnes prejdú všetkých 50 bodov programu, o 17:00 neboli ani v polovici. 

 

Bratislavskí poslanci vo štvrtok schválili návrh Všeobecného záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní. Tým schválili novú podobu parkovania v hlavnom meste a mestských častiach, ktorá zvýhodňuje rezidentov oproti nerezidentom. O návrhu však prebehla rozsiahla a búrlivá diskusia, do ktorej sa zapojilo viacero starostov mestských častí, aj poslancov. Tí vyjadrili primátorovi a návrhu VZN podporu a uviedli, že určite za ňu zahlasujú. Viacerí poslanci sa vyjadrili, že je potrebné navýšiť počet mestských poslancov, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie podmienok parkovacej politiky, či vytvorenie záchytných parkovísk a zefektívnenie a zmodernizovanie MHD, či vybudovanie viac kilometrov električkových tratí.

Okrem poslancov sa k návrhu VZN vyjadrili aj siedmi obyvatelia Bratislavy a jedna nerezidentka. Tí sa vyjadrili, že situácia s parkovaním v hlavnom meste je naozaj kritická. Avšak, podľa ich slov súčasne nastavené ceny hlboko zasiahnu rozpočet rodín. Z ich úst vychádzala kritika aj pozitívne ohlasy na finálne nastavený návrh VZN. Znelo aj to, že parkovacia politika je nastavená protiústavne, diskriminačne a je nerealizovateľná.

Celkovo sa o parkovacej politike rokovalo vyše dve hodiny. Následne ju mestskí poslanci jednohlasne schválili. Vallo hneď v úvode rozpravy označil návrh VZN a bod programu ako jednoduchý. Zľahčoval tak tému, ktorú veľa Bratislavčanov rieši ako problém. Hlavnými dôvodmi zavedenia parkovacej politiky je regulácia počtu áut, ktoré vchádzajú a parkujú v hlavnom meste, ako aj zníženie emisií CO2 v hlavnom meste, ktoré spôsobujú najmä autá. Parkovacia politika by mala v prvých mestských častiach začať od 1. januára 2021.

Vallovi a návrhu VZN vyjadrila väčšina starostov a poslancov podporu. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Kritizovaný návrh

Návrh parkovacej politiky vyvolal od začiatku rozruch. Viacerí primátorovi Matúšovi Vallovi vyčítali, že chce z mesta  vyčleniť nebratislavčanov, respektíve nerezidentov z hlavného mesta. Podľa prvotného návrhu primátora sa totiž nastavila parkovacia politika odzadu, kedy sa prv nevybudovali potrebné záchytné parkoviská a zefektívnila sa MHD, keďže primátor chce, aby sa v meste zredukoval počet áut. Rovnako bol kritizovaný aj návrh cien parkovacích kariet, ktoré si mohli rezidenti a firmy kúpiť iba na rok.

Po neúspešnom hlasovaní v Starom Meste sa primátor rozhodol celý návrh upraviť – po novom zmenil aj ročnú cenu rezidentskej karty za prvé auto, deklaroval aj to, že prv chce zefektívniť MHD a vytvoriť tucet nových záchytných parkovísk. Vo finálnom návrhu zapracoval aj pripomienky občanov, čo spôsobilo viacero zmien. Jedným z najzásadnejších je vytvorenie ročných, polročných a štvrťročných parkovacích kariet pre rezidentov a ročných, mesačných a týždenných abonentských kariet pre firmy. Po zmenách vo VZN schválili všetky miestne zastupiteľstvá návrh VZN o dočasnom parkovaní.

Ceny parkovacích kariet sa nemenia

Karta na prvé auto v domácnosti sa bude dať zakúpiť iba na rok za 39 €, pričom rezident si môže za 10 € dokúpiť možnosť parkovať 2 hodiny zdarma v iných mestských častiach. Pri karte za druhé auto v domácnosti si rezident môže určiť, či si chce kartu kúpiť na rok, pol roka alebo na tri mesiace. Tam je cena ročnej karty určená v hodnotne 150 €, polročnej v hodnote 75 € a trojmesačnej v hodnote 37,5 €. Za kartu pre tretie auto v domácnosti si rezidenti budú musieť siahnuť najhlbšie do vrecka – ročná bude v prípade schválenia návrhu stáť 500 €, polročná 250 € a štvrťročná 125 €. Rezidentské parkovanie však nebude všade, ale iba tam, kde je veľmi potrebné.

Vo viacerých mestských častiach majú totiž problémy s parkovaním až v noci, kedy sa obyvatelia (s trvalým, aj prechodným pobytom) vracajú z práce domov. V cene rezidentskej karty budú mať rezidenti 2 hodiny parkovania v iných mestských častiach (okrem Starého Mesta) a 100 hodín parkovania pre návštevy zdarma. Tí, ktorí na domácnosť nemajú prihlásené žiadne auto, budú mať pre návštevy vyhradených 150 hodín. Dozor nad dodržiavaním parkovacej politiky by mali vykonávať mestskí policajti cez Inštitút objektívnej zodpovednosti. Na to chcú zvýšiť do spustenia parkovacej politiky personálny stav mestskej polície. Tento návrh však stále nie je vyriešený, pretože mestskí policajti nemôžu využívať Inštitút objektívnej zodpovednosti. 

Zdroj: bratislava.sk

 V rámi parkovacej politiky si staromestské zastupiteľstvo schválilo, že budú mať špeciálne postavenie. Pre nerezidentov bude platiť dočasné parkovanie v tarifnej zóne s najvyššou navrhovanou cenou, ktorá je dve eurá. Avšak, v tarifnej zóne A nebude platiť bonusová karta, ktorá rezidentom umožňuje parkovať zdarma 2 hodiny v inej mestskej časti, ako je ich “domovská” mestská časť. Špecifické bude aj v deľbe financií za krátkodobé parkovanie. S magistrátom sa dohodli na prerozdelení výnosov tak, že 70 % pôjde mestu a 30% mestskej časti. V iných mestských častiach sa navrhuje prerozdelenie 85-15%. 

 

Galéria
Po novom chce primátor zaviesť parkovaciu politiku až vtedy, keď budú na to vytvorené vhodné podmienky pre rezidentov aj nerezidentov. Zdroj: FB / Matúš Vallo má rád Bratislavu
Primátor Matúš Vallo sa s návrhom na premenovanie časti námestia obrátil na starostku bratislavského starého mesta Zuzanu Aufrichtovú. Zdroj: SITA / Braňo Bibel
V prvotnom návrhu bola cena parkovacej karty za orvé vozidlo v domácnosti 49 eur za rok. Zdroj: FB / Matúš Vallo má rád Bratislavu
Zdroj: FB / Matúš Vallo
V Bratislave je s parkovaním obrovský problém. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
V niektorých mestských častiach je parkovanie celodenným problémom, inde iba nočným. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Parkovacia politika by mala regulovať počet áut zaparkovaných v mestských častiach aj pohybujúcich sa po meste. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Vallo na poslednú chvíľu mení návrh parkovacej politiky. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Niektoré mnestské časti si chcú vytvoriť parkovanie pre rezidentov iba v noci. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Mimobratislavskí vodiči budú musieť platiť parkovné v meste, ktoré sda delí podľa zón. Ceny sa budú pohybovať od 0,5 eura po 2 eurá za hodinu. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
V niektorých mestských častiach je parkovanie celodenným problémom, inde iba nočným. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Mesto magistrát rozdelí na štyri tarifné zóny, v každej sa bude platiť iná tarifa na hodinu. Rovnako sú určené ceny za rezidentské karty. Zdroj: TASR / Pavol Zachar
Primátor Vallo verí, že parkovacou politikou zníži počet áut jazdiacich po Bratislave a zlepší tak podmienky pre Bratislavčanov. Zdroj: TASR / Tomáš Halász
navigate_before
navigate_next

Búrlivá niekoľkohodinová diskusia

Okrem iného sa poslanci dnes venujú aj výberom nových šéfov mestských podnikov. Hneď na úvod schválili, že v prípade výberu a schválenia kandidátov bude spoločná diskusia. Viacerí poslanci mali výhrady voči niektorým kandidátom. Najčastejším objektom kritiky bol kandidát na šéfa DPB Martin Rybanský, najmä za jeho mladý vek. Kritizovaná bola aj komisia pre ich benevolentnejší prístup zo strany magistrátu. Poslancom chýbali niektoré podklady na to, aby preukázali svoju prax. Kritiku zo strany poslancov si zlízol aj Peter Olajoš za to, že pripúšťa vstup strategického partnera do BVS, čo podľa ich slov zaváňa privatizáciou. Výberom predchádzala búrlivá diskusia. Nakoniec sa im podarilo schváliť všetkých kandidátov na šéfov mestských podnikov. 

Starosta Martin Chren kvôli znepokojeniu viacerých poslancov navrhol procedurálny návrh, aby sa o Martinovi Rybanskom rozhodovalo tajne, na čo ho primátor “vysmial”, že ak chcú byť transparentní, tak do transparentnosti nespadá tajná voľba. “Každý nech si zahlasuje tak, ako cíti vo verejnej voľbe,” povedal. Pri hlasovaní vyzval poslancov, aby tajnú voľbu nepodporili. Uznesenie sa napokon nepodarilo prijať. Viacerí sa vyjadrili aj k tomu, že na trhu práce sú zjavne aj lepší kandidáti, ale neprihlásili sa. Svoje slová vyjadrili aj samotní kandidáti. 

Bez praxe a vzdelania

Matúš Vallo po nástupe do funkcie nahradil vedenie podnikov svojimi ľuďmi, ktorí ich viedli dočasne. Deklaroval, že kandidáti prejdú transparentným výberovým konaním. Zo strany nezávislých odborníkov a aktivistov je však počuť, že výberové konanie neprebehlo úplne transparentne. Napríklad do vedenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti bol vybraný právnik Peter Olajoš. Vybrali ho zo štyroch horúcich uchádzačov, pričom ani jeden z nich nemá potrebné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v hospodárstve, či nemajú potrebnú prax. Podmienkou úspechu vo výberovom konaní avšak je, že musia obe podmienky spĺňať. Podobná vlna kritiky sa zniesla aj na ostatných kandidátov.

Na snímke budova Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Zdroj: TASR / Dano Veselský

Najlepší záujemcovia prešli pred výberovú komisiu a verejnosť, kde prešli vypočúvaním, pričom prezentovali aj svoje plány a vízie po nástupe do funkcie. Z nich potom komisia vyberala najlepšieho kandidáta na pozíciu predsedu predstavenstva do každého mestského podniku. Primátor Bratislavy Matúš Vallo sa stotožnil s odporúčaniami výberovej komisie a za šéfa Dopravného podniku Bratislava navrhne Martina Rybanského, za šéfa firmy Odvoz a likvidácia odpadu Martina Masláka, za predsedu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Petra Olajoša a za riaditeľa Mestské lesy v Bratislave Mateja Dobšoviča.

Unáhlené výberové konania

Výberovou komisiou vybratý a primátorom Bratislavy Matúšom Vallom odobrený kandidát na šéfa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský pracoval v minulosti vo firmách, ktoré sú blízke bratislavskému mestskému poslancovi a členovi Dozornej rady DPB Jánovi Buocikovi. Dokazujú to zverejnený životopis Rybanského i výpisy z obchodného registra SR. Vallo procesu výberových konaní dôveruje, v utorok (18. 6.) vyhlásil, že “takýto transparentný výber na riadiace pozície v mestských podnikoch sa doteraz neuskutočnil”. Buocik deklaruje, že nemal vplyv na rozhodnutie výberovej komisie. Vallo deklaruje, že do procesu výberových konaní nevstupoval a pokiaľ prišli k nemu informácie o kandidátoch, posúval ich výberovým komisiám.

Kandidát na šéfa DPB robil v podnikoch blízkym mestskému poslancovi a členovi Dozornej rady DPB Jánovi Buocikovi . Zdroj: Ružinovčan.sk

“Rovnako to platilo aj v prípade pána Rybanského. Procesu výberových konaní primátor dôveruje a je presvedčený, že so všetkými dostupnými informáciami aj v oblasti integrity jednotlivých kandidátov sa komisia pri svojom rozhodovaní vyrovnala,” povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla. Podľa odborníka a hovorcu Zdrženia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka boli výberové konania na šéfov bratislavských mestských podnikov a organizácií unáhlené.