Kategórie Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Domáce

Používate vlastné AUTO na služobné účely? Pripravte sa na veľkú zmenu!

Cestovné náhrady ja jazdu súkromným autom na služobné účely ba sa mali od februára zvýšiť. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Používate v práci vlastné motorové vozidlo na služobné účely? Potom vás určite poteší informácia, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje nový návrh opatrenia, ktorým sa majú zvýšiť cestovné náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách a to už od februára 2023.  

 

Použitie vlastného motorového vozidla na služobnú cestu je zakotvené v zákone o cestovných náhradách. Pričom suma za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (tzv. kilometrovné) sa už v priebehu roka 2022 zmenila dvakrát. Ako informuje danovecentrum.sk  fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, si môže do daňových výdavkov zahrňovať výdavky (náklady) vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške ustanovenej pre zamestnancov podľa zákona o cestných náhradách.  „Ak na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, môže si uplatniť do daňových výdavkov okrem výdavkov za spotrebované pohonné látky aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestných náhradách a to v prípade, ak vozidlo nebolo u tohto daňovníka zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich obdobiach,“ konštatuje danovecentrum.sk.

 

Cestovné náhrady ja jazdu súkromným autom na služobné účely ba sa mali od februára zvýšiť. ZDROJ: archív zoznam.sk

Ak teda fyzická osoba s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti využije na cestovanie do iného miesta, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, svoje vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (ktoré nemala zahrnuté v obchodnom majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach), môže si do daňových výdavkov uplatniť okrem výdavkov na spotrebu pohonných látok aj základnú náhradu za každý jeden km jazdy. Pričom v roku 2022 platili tri sadzby.

  • od 1. 6. 2019 do 30. 4. 2022 vo výške 0,193 EURA
  • od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 vo výške 0,213 EURA
  • od 1. 9. 2022 vo výške 0,227 EURA

„Základnú náhradu za každý 1 km jazdy si môže uplatniť fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti iba v prípade, ak neuplatňuje výdavky na spotrebu pohonných látok vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok. Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky na spotrebu pohonných hmôt podľa vo výške 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok, nemôže uplatniť do daňových výdavkov základnú náhradu za každý km jazdy,“ konštatuje danovecentrum.sk.