Povinné zmluvné poistenie po novom. Vinníka havárie si zistíte už aj cez internet

BRATISLAVA – Vodičský preukaz, platnú technickú a emisnú kontrolu, povinné zmluvné poistenie motorového vozidla. To sú tri veci, bez ktorých by nemal žiadny vodič šoférovať s autom na slovenských cestách. Pritom práve povinné zmluvné poistenie je najviac ignorovanou povinnosťou majiteľov áut.

 

Podľa zákona musí mať totiž každý držiteľ vozidla zapísaný do osvedčenia o evidencii vozidla, majiteľ vozidla, jeho prevádzkovateľ alebo leasingový nájomca uzavreté povinné zmluvné poistenie a platí to pre každé cestné motorové alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom. Eventuálne pre vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sú určené na prevádzku po cestných komunikáciách, ako sú poľnohospodárske alebo cestné stroje. „Platnosť povinného zmluvného poistenia je veľmi dôležitá, keďže povinnosť uzavretia povinného zmluvného poistenia vyplýva zo zákona a za nedodržanie vám hrozí pokuta. Minimálna pokuta pre majiteľa nepoisteného vozidla je 16,60 eur, maximálna 3 320 eur. Problém môže nastať pri škodovej udalosti. Bez poistenia musíte hradiť spôsobené škody na majetku či zdraví z vlastnej peňaženky, keďže poškodený má právo vymáhať náhradu škody,“ uvádza financnykompas.sk.

Povinnosť či vozidlo má alebo nemá povinné zmluvné poistenie je na jeho majiteľovi a nie na poisťovni. Najjednoduchšie a najrýchlejšie si preto platnosť povinného zmluvného poistenia overíte cez internet, keďže Slovenská kancelária poisťovateľov vytvorila aplikáciou na overenie platnosti povinného zmluvného poistenia. „Zadaním evidenčného čísla vášho vozidla sa dozviete, či máte platné povinné zmluvné poistenie a dokedy je platné,“ uvádza Slovenská kancelária poisťovateľov. Platnosť poistenia si môžete overiť aj cez finančného sprostredkovateľa, ktorý s vami poistenie uzatvoril, alebo na infolinke poisťovne, v ktorej ste poistenie uzatvárali. Ak potrebujete zistiť platnosť povinného zmluvného poistenia cudzieho vozidla, ktoré vám spôsobilo škodu na vozidle, dozviete sa to cez aplikáciu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

 

Na Slovensku musí mať každý majiteľ auta uzatvorené povinné zmluvné poistenie motorového vozidla. Ilustračné foto. ZDROJ: FB/Polícia SR

Pre zistenie platnosti povinného zmluvného poistenia potrebujete evidenčné číslo vozidla (ŠPZ), dátum dopravnej nehody a overovací kód zo stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Po vyplnení sa zobrazia údaje o vozidle, číslo poistnej zmluvy a poisťovňa, v ktorej je auto poistené. „V poisťovni, v ktorej je auto vinníka poistené, si môžete nárokovať škodu, ktorú vám spôsobil. Ak sa vám po vyplnení údajov nezobrazí žiadna poisťovňa, môžete si uplatniť nárok na poistné plnenie v Slovenskej kancelárii poisťovateľov,“ konštatuje financnykompas.sk, ktorý zároveň informuje ako môžete viacerými spôsobmi podať výpoveď povinného zmluvného poistenia.

  • zánik motorového vozidla
  • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu
  • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel,
  • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
  • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
  • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
  • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva
  • zmenou poisťovne (klient musí 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia doručiť poisťovni písomnú výpoveď)

Oznámiť výpoveď poistenia môžete písomne doporučenou poštou na adresu poisťovne alebo osobne na pobočke poisťovne. „Zároveň podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení musíte odovzdať poisťovni aj doklady potvrdzujúce platnosť poistenia, t. j. zelenú kartu. Vo výpovedi nezabudnite požiadať poisťovňu o vrátenie nespotrebovaného poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia a zároveň požiadajte aj o vystavenie potvrdenia o bez škodovom priebehu,“ zdôrazňuje Slovenská kancelária poisťovateľov.

Viac o téme: financie, havária, havarijné poistenie, nehoda, poistná udalosť, poisťovne, povinné zmluvné poistenie, Slovenská kancelária poisťovateľov, vyšetrovanie, zmluvy

Súvisiace články