Regióny Bratislava Top

POZOR na tento módny doplnok: Obsahuje nebezpečnú látku!

pozor
Ilustračná foto. ZDROJ: zoznam.sk

BRATISLAVA – Odborníci zo Slovenskej obchodnej inšpekcie upozorňujú pred nebezpečným módnym doplnkom, ktorý prekračuje povolené množstvo olova, kadmia a niklu. Kadmium je pritom látka, ktorá môže vážne poškodiť zdravie a potenciálne predstavovať rizikový faktor pri vzniku rakoviny.

 

Konkrétne ide o náušnice, “zlatej farby, pozostávajúce z plochého kruhu, na ktorom visí tvar slzy ozdobený kamienkami. Výrobok bol umiestnený na plastovom stojane, na ktorom boli uvedené nasledovné informácie: Zirconia JVYN, logo JY, cena a kód výrobku.” Bližšie však produkt odborníci nešpecifikovali avšak zverejnili fotografiu tovaru, aby si zákazníci dali pozor, ak si tento produkt zakúpili a radšej ho nepoužívali.

Pozor na nebezpečné náušnice.
Pozor na nebezpečné náušnice. Zdroij: soi.sk

Ako sa totiž Slovenskej obchodnej inšpekcii podarilo zistiť, že náušnice obsahujú nadlimitný obsah olova, kadmia a niklu. Olove je pritom toxický kov, ktorý sa do organizmu dostáva prevažne inhaláciou, avšak môže preniknúť aj cez porušenú kožu. Tento kov sa v tele hromadí a môže mať chronické dopady na zdravie. Aj preto podľa odborníkov sa bižutéria “nesmie uviesť na trh, ak sa koncentrácia olova rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnostných. V prípade vyššie uvedených náušníc bola nameraná hodnota 15,78 %hmotnostných olova.”

Prekročenie hodnoty zaznamenali pracovníci Slovenskej obchodnej inšpekcie aj v prípade kadmia. Bižutéria podľa nariadení by nemala prekročiť hodnotu 0,01% hmotnostných kadmia, a to v kovových častiach rôznych šperkov. Avšak v tomto prípade namerali hodnotu až 0,016% hmotnostných kadmia. Vystavenie zákazníkov tejto látke môže mať vážny vplyv na ich zdravie. Podľa odborníkov zo Slovenskej obchodnej inšpekcie je totiž kadmium škodlivý “pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele, kde môže poškodiť orgány a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny.”

Nebezpečná je však aj posledná látka, ktorá sa v náušniciach nachádzala v nadlimitnom počte. Ide o nikel, ktorý je “silný senzibilizátor a môže spôsobiť rôzne alergické reakcie, ak sa vyskytuje v predmetoch, ktoré prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou,” upozorňujú odborníci. Povolenou hodnotou je 0,2μg/cm²/týždeň. V prípade vyššie uvedených náušníc bola nameraná hodnota 0,2783 μg/cm²/týždeň.

Slovenská obchodná inšpekcia preto odporúča všetkým spotrebiteľom, ktorí si tento tovar zakúpili, aby ho “vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.” Predajca sa zároveň zaviazal, že predmetné náušnice už nebude naďalej ponúkať a stiahne ho z trhu.