Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

POZOR! Odhalený NEBEZPEČNÝ produkt: V tomto mlieku našli zákernú baktériu

BRATISLAVA – Mamičky, pozor. V produkte, ktorý sa môže nachádzať aj u vás doma, odhalili nebezpečnú baktériu. Ak sa toto mlieko nájde aj u vás, radšej ho vyhoďte.

 

Z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa sťahuje dm z predaja výrobok dodávateľa Grossbyt, s.r.o. GOLDIM NAŠE MLÉKO, počiatočná dojčenská mliečna výživa, 525 g – číslo šarže: L430. Vo vyššie uvedenom výrobku bola potvrdená prítomnosť baktérie CRONOBACTER spp.

CRONOBACTER sakazakii je patogén, ktorý napáda predovšetkým novorodenca a imunitne oslabených jedincov. Rizikovou skupinou sú predčasne narodené deti s potlačenou imunitou vo veku od 3 dní do 4 rokov. Ochorenie novorodencov sa vyskytuje zriedkavo, máva však závažný a rýchly priebeh s vysokou mierou úmrtnosti (30 – 80 %). Vo väčšine prípadov je nákaza spojená s konzumáciou mliečnej dojčenskej výživy.

CRONOBACTER sakazakii je bežnou súčasťou črevnej mikroflóry teplokrvných zvierat. Vyskytuje sa aj v prostredí, vo vode, pôde a na zelenine. Môže prežívať aj v prostredí potravinárskych podnikov, najmä v suchých a teplých miestach. Okrem sušenej mliečnej dojčenskej výživy, bol izolovaný aj z ďalších potravín živočíšneho i rastlinného pôvodu (napr. cereálie, strukoviny, ovocné a zeleninové šaláty, mäsové výrobky, surové mlieko, čerstvé syry).

„Prosíme vás, aby ste predmetný výrobok nepoužívali a priniesli ho do ktorejkoľvek dm predajne, kde vám naši zamestnanci poskytnú ďalšie informácie ohľadne postupu pri jeho vrátení,“ vyzýva dm.

Tento výrobok sťahuje drogéria z predaja. ZDROJ: dm