Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

POZOR Pfizer sťahuje tento liek! Bude ešte dostupný?

Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Liek Champix má poriadny problém! V priebehu jedného roka ho spoločnosť Pfizer stiahla už druhýkrát. Dokonca je možné, že čoskoro sa nebude dať vôbec zohnať. Ak však už podstupujete liečbu, nevysadzujte ho, pokým sa neporadíte s vašim lekárom.

 

Odborníci zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zverejnili správu od spoločnosti Pfizer, v ktorej jej zamestnanci uvádzajú, že “na žiadosť Výboru EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP), spoločnosť Pfizer sťahuje šarže lieku, pri ktorých došlo k prekročeniu akceptovateľnej hladiny príjmu.”

Má ísť pri tom o liek Champix (vareniklín), ktorý sa používa na to, aby dospelým ľuďom pomohol prestať fajčiť. V tomto lieku však bola zistená zvýšená hladina nečistoty N-nitrózo-vareniklínu nad akceptovateľnou hladinou. Táto nečisto môže zvyšovať riziko nádorových ochorení a z tohto dôvodu sa odborníci rozhodli stiahnuť tento výrobok z predaja. 

 

Zdroj: adc.sk

 

Stalo sa to už druhýkrát tento rok

Rovnaký problém však zaznamenali aj v júli v roku 2021, kedy taktiež našli zvýšený limit tejto nečistoty. Hrozí preto, že čoskoro sa v lekárňach už nebude dať tak ľahko zohnať. Je teda možné, že ľudia, ktorí tento liek užívajú, nebudú môcť dokončiť svoju liečbu. 

Odborníci preto vyzývajú zdravotníkov, aby zvážili znižovanie dávky. “Zdravotnícki pracovníci majú zvážiť aj potrebu znižovania dávky, nakoľko v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) sa uvádza „Na konci liečby bolo vysadenie CHAMPIXu spojené so zvýšením podráždenosti, naliehavosťou fajčiť, depresiou a/alebo nespavosťou až u 3 % pacientov.“”

Hrozí vám riziko?

Ak tento liek však už užívate, nevysadzujte ho bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. “Zdravotnícki pracovníci majú upozorniť pacientov podstupujúcich liečbu CHAMPIXom, aby liečbu neukončili bez konzultácie s nimi a v prípade potreby prediskutovali akékoľvek otázky alebo obavy so zdravotníckymi pracovníkmi,” upozorňujú odborníci. Tiež dodávajú, že pacienti nemusia mať strach. “Na základe dostupných údajov neexistuje žiadne okamžité riziko u pacientov momentálne užívajúcich tento liek.”

Podľa informácií, ktoré zverejnili zamestnanci Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, táto nečistota môže zvyšovať riziko vzniku rakoviny. “N-nitrózo-vareniklín je nitrózoamín. Nitrózoamíny sú klasifikované ako pravdepodobné ľudské karcinogény. Nitrózoamíny sa nachádzajú vo veľmi nízkych hladinách vo vode a potravinách, vrátane konzervovaného a grilovaného mäsa, mliečnych výrobkov a zeleniny. Nitrózoamínové nečistoty môžu zvyšovať riziko nádorových ochorení, ak sú im ľudia vystavení dlhšiu dobu nad akceptovateľné hladiny.”