POZOR Poisťovne VYMOHLI od ľudí desaťtisíce EUR! Za TIETO prešľapy si pýtajú PENIAZE späť

BRATISLAVA – Množstvo ľudí ostalo prekvapených, keď zistili, že zdravotnej poisťovne dlhujú peniaze. Tie totiž od nich požadujú úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá im bola poskytnutá. Existuje totiž niekoľko situácií, kedy nemáte nárok na náhradu zdravotnej starostlivosti a musíte daný úkon poisťovni preplatiť. Koho sa to týka?

 

Hoci nárok na povinnú zdravotnú starostlivosť má na Slovensku každý, neznamená to, že každý úkon vám bude zdravotnou poisťovňou preplatený. Existujú totiž situácie, kedy môže od vás zdravotná poisťovňa požadovať preplatenie úkonov spätne. Jedná sa o prípady, keď pacient užil návykovú látku, porušil liečebný režim alebo zranenie spôsobí protiprávne tretia osoba.

„Zdravotná poisťovňa má právo žiadať úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá a zaplatená z dôvodu, že bola poskytnutá v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, z dôvodu porušenia liečebného režimu alebo v prípade, ak išlo o zavinené protiprávne konanie tretej osoby, ktorá zavinila zranenie nášmu poistencovi,“ priblížil pre teraz.sk PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

Zdravotná poisťovňa Union upozornila, že existujú aj ďalšie prípady, kedy môžu požadovať uhradenie povinnej zdravotnej starostlivosti. Nárok na preplatenie nemajú totižto ani pacienti, ktorí čerpali zdravotnú starostlivosť na Slovensku, avšak ich poistný vzťah zanikol a zdravotná poisťovňa sa o tejto skutočnosti dozvedela neskoro.

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni eviduje za minulý rok až 56 633 takýchto prípadov. Najčastejšie išlo o pacientov, ktorí boli účastníkmi dopravných nehôd alebo o pacientov, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť. Všeobecná zdravotná poisťovňa žiadala vlani náhradu od ľudí až vo výške 6,6 milióna eur.  Najväčšia čiastka, ktorá bola uhradená bola 307 576 eur.

V Dôvere išlo o nižšiu čiastku. Tá totiž vlani  vymáhala 2,1 miliónov eur. Najvyššia suma, ktorú vymohli pritom bola 104 493 eur. Union evidoval za minulý rok takýchto prípadov viac ako 800, pričom najvyššia regresná čiastka na úhradu bolo viac ako 800 000 eur. Suma však bola evidovaná aj s regresmi za predchádzajúce roky.

Viac o téme: úhrada, zdravotná poisťovňa, zdravotná starostlivosť

Súvisiace články