Regióny Bratislava

Pri výmene piesku v Petržalke bol podľa Okresného úradu v Bratislave porušený zákon o odpadoch

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

BRATISLAVA – Pri výmene piesku z pieskovísk materských škôl v bratislavskej Petržalke, ktorý následne mestská časť použila na pieskovanie lúk, bol porušený zákon o odpadoch. Konštatuje to Okresný úrad (OÚ) Bratislava. Začal preto konanie o správnom delikte. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré okresné úrady spadajú.

 

Podnet na prešetrenie aktivít a manipulácie s použitým pieskom z detských ihrísk postúpil okresnému úradu Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave koncom marca. Podnet podal petržalský miestny poslanec Juraj Kríž, ktorý bol presvedčený, že pri tohtoročnom zvážaní piesku z detských ihrísk na trávnaté plochy a lúky pre ich prevzdušnenie došlo k porušeniu zákona o ochrane verejného zdravia, zákona o ochrane prírody a krajiny a tiež zákona o odpadoch.

“Okresný úrad Bratislava zisťoval okolnosti manipulácie s pieskom z pieskovísk materských škôl, kde vyhodnotil, že sú v rozpore so zákonom o odpadoch,” priblížil tlačový odbor ministerstva. Mestská časť sa ako pôvodca odpadu preto obrátila na RÚVZ Bratislava. Požiadala ho o vykonanie analýz, vzorky boli odobraté z piatich detských ihrísk. Regionálny úrad vo svojom vyjadrení následne skonštatoval, že všetky vzorky piesku v rozsahu stanovených ukazovateľov vyhoveli požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR.

“Napriek tomu sme toho názoru, že pri povinnosti prevádzkovateľa ihrísk zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách bol porušený zákon o odpadoch. Okresný úrad začína v tejto veci konanie o správnom delikte,” poznamenal tlačový odbor rezortu vnútra. Zámerom “pieskovania lúk” bolo vyrovnať nerovnosti terénu pred začatím prvej fázy kosenia, ako aj prevzdušniť pôdu, ktorá použitím piesku dokáže lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch. Následne bol zapracovaný pomocou strojových zariadení do pôdy. Mestská časť svoj krok dlhodobo obhajovala, pričom poukázala na to, že piesok bol zvážaný z pieskovísk materských škôl, kde by mal byť zdravotne neškodný, nie z verejných detských ihrísk. Ubezpečila, že piesok z verejných detských ihrísk bude zlikvidovaný ako biologický odpad.