Regióny Bratislava

Prvý deň sčítania obyvateľstva vyplnilo v Petržalke formulár viac ako 19-tisíc ľudí

Ilustračná foto. Zdroj: iStock

BRATISLAVA – V prvý deň sčítania obyvateľstva sa v Petržalke sčítalo 19 032 ľudí, čo predstavuje približne 16 percent obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v najľudnatejšej bratislavskej mestskej časti. O štatistike za pondelok (15.2.) informovala mestská časť.

 

Sčítanie považuje samospráva za veľmi podstatný krok z pohľadu demografie aj ekonomického rozvoja obcí a disponibility zdrojov. Starosta Petržalky Ján Hrčka v tejto súvislosti upozornil, že pri poslednom sčítaní v roku 2001 sa v mestskej časti sčítalo 104 000 ľudí, pričom v registri fyzických osôb Ministerstva vnútra (MV) SR ich bolo evidovaných o niekoľko tisíc viac. “Nesúlad medzi údajmi Štatistického úradu SR a registrom obyvateľov spôsobil, že mestská časť prichádzala ročne o 1,5 milióna eur, ktoré inak mohla využiť na realizáciu dôležitých projektov,” upozornil starosta.

Zozbierať aktuálne čo najpresnejšie údaje a motivovať proaktívny prístup k sčítaniu 2021 má preto aj pripravovaná informačno-propagačná kampaň Ukážte sa v Petržalke. Hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková upozornila, že pre tých, ktorí nemajú možnosť sa elektronicky sčítať, prípadne potrebujú pomoc, plánuje samospráva zriadiť viaceré kontaktné miesta na sčítanie s pomocou asistenta. Počet lokalít bude samospráva bližšie špecifikovať medzi 1.4. a 30.10.2021. “Od utorka funguje na účel asistenčnej služby aj telefonická linka 0947 487 777, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia kontaktovať mestskú časť so žiadosťou o pridelenie mobilného asistenta,“ dodala hovorkyňa Petržalky.

Na Slovensku sa od pondelka (15.2.) začalo sčítanie obyvateľov. Prvýkrát vo svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Obyvateľ sa sčíta sám. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Informuje o tom Štatistický úrad SR na webe scitanie.sk.