Regióny Bratislava Top

REALITA V BRATISLAVE nemá obdobu: Na mestský byt ľudia čakajú 7 rokov!

BRATISLAVA – Toto poriadne zanedbali! Bratislavský magistrát si sype popol na hlavu. Ubytovať sa v nájomnom byte je prakticky nemožné. V poradovníku sa môže čakateľ ocitnúť až na dlhých sedem rokov. Situáciu zachraňujú päť minút po dvanástej.

 

Sme na tom najhoršie spomedzi všetkých susedných krajín. Iba približne 1% zo všetkých bytov v Bratislave sú mestské nájomné byty. Pre porovnanie, v Brne je to 15%, vo Viedni až 30%, a ďalších 30% sú byty s regulovaným nájmom vo vlastníctve neziskových spoločností.  Priemer v rámci celej EÚ je približne 10%. Do Bratislavy tak dlhodobo nevieme prilákať dôležité skupiny ľudí, ktorých je tu nedostatok. Sú to napríklad záchranári, zdravotné sestry, hasiči, učitelia… To práve z toho dôvodu, že im nemáme aké byty poskytnúť. Nehovoriac o tom, že sú tu aj domáci obyvatelia s nižším príjmom, či rodiny v kritickej situácii, ktoré majú taktiež právo na dôstojné bývanie.

Vizualizácia projektu, ktorý má vzniknúť na Muchovom námestí.
Zdroj: bratislava.sk

Bratislava má aktuálne 877 nájomných bytov a ďalších 1073, ktoré sú zverené jednotlivým mestským častiam. Tieto byty sa nachádzajú v Petržalke, Karlovej Vsi, Novom Meste, Podunajských Biskupiciach a v Dúbravke. Všetky byty v správe mesta sú obsadené. „Záujem o mestské nájomné bývanie dlhodobo prevyšuje dostupnú ponuku, preto pracujeme na rozšírení fondu mestských nájomných bytov“ vyjadrila sa hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová. Ďalej podľa jej slov vieme, že na ubytovanie momentálne čaká viac ako 600 ľudí. Okrem toho je mesto povinné zabezpečiť byty pre 500 ďalších obyvateľov z reštituovaných bytov.

Nie každému mesto pridelí byt

Žiadať oň máte právo iba v prípade, že nie ste nájomcom alebo vlastníkom inej nehnuteľnosti. Alebo máte dlhé prieťahy pri vymáhaní práva bývať vo vlastnom byte, ktoré vám bránia ho užívať a neprišli ste oň vlastným pričinením alebo ste strate práva bývať v byte nemohli účinne zabrániť. Komisia sa pri prideľovaní bytov riadi poradovníkom. Prednosť majú vždy rodiny s extrémne náročnou krízovou situáciou, ktorým hrozí strata bývania alebo odobratie detí. Uchádzač musí mať trvalý pobyt v Bratislave alebo tu žiť minimálne 5 rokov a  jeho príjem nesmie byť menší ako 261 eur. Nájomca môže bývať v mestskom byte pokiaľ spĺňa podmienky na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 roky s možnosťou obnoviť nájomnú zmluvu na ďalšie 2 roky. Za byt o veľkosti 60 m2 zaplatí nájomca priemerne 90 eur mesačne. Informovala Rajčanová.

Takýto bytový komplex by mal pribudnúť na Parkovej ulici.
Zdroj: bratislava.sk

Výstavba nových bytov je vo hviezdach

Údajne na výstavbe nových bytov dlhodobo pracujú. To však môže trvať ešte mesiace, či nebodaj roky. Mesto podľa vlastných slov rekonštruuje byty a budovy, ktoré má vo svojom vlastníctve, alebo ktoré nadobudlo do svojho vlastníctva. Jedná sa najmä o priestory, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a v zlom fyzickom stave. Plánuje výstavbu na pozemkoch alebo v lokalitách, kde to bude možné a vhodné. 85 nových mestských bytov by malo vyrásť na Terchovskej ulici, avšak až v roku 2024. Ďalšie projekty majú uzrieť svetlo sveta už v roku 2023 na Janíkovom dvore a Muchovom námestí. Situácia sa mala začať riešiť už oveľa skôr, nie dávno po funuse.