Regióny Bratislava Top

Remišová ukazuje prstom na Valla! Petržalská električka je jednoznačným zlyhaním bratislavského magistrátu

Vicepremiérka Veronika Remišová, starosta Petržalky Ján Hrčka, primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zdroj: TASR

BRATISLAVA – Už pár mesiacov je ostro kritizovaná výstavba električkovej trate v Petržalke. Mesto totiž musí vyčerpať balík 100 miliónov z Európskej únie do konca roka 2023, inak eurofondy prepadnú. Podľa našich informácií však zhotoviteľ bude pokračovať v prácach iba, ak sa čas výstavby predĺži o 6 mesiacov, čo by znamenalo nesplnenie termínu výstavby. Starosta Petržalky Ján Hrčka a vicepremiérka Veronika Remišová vyslovili dôvodné obavy, že náklady, ktoré omeškaním na stavenisku vzniknú, nebudú môcť byť uhradené ani z eurofondov, ktoré má Bratislava k dispozícii v ďalšom programovom období.

 

Nielen Petržalčania si všimli, že práce na predĺžení novej električkovej trate sa neposunuli ani o milimeter. Výstavbu novej trasy od Jungmanovej po Janíkov dvor primátor mesta Matúš Vallo oznamoval ešte v novembri minulého roka s veľkým entuziazmom, no čím bližšie je šibeničný termín vyčerpania eurofondov, klesá aj zanietenie bratislavského magistrátu. Najnovšie sa mesto nevie dohodnúť s konzorciom dodávateľov na navýšení cien v dôsledku inflácie. Podľa našich informácií si zhotoviteľ stanovil podmienku, že v prácach bude pokračovať iba, ak mu mesto poskytne pol roka navyše a uhradí nakúpený materiál ešte pred realizáciou samotného projektu.

Mesto sa k polročnému časovému sklzu nepriznáva. „Aktuálne sú na stavbe utlmené práce, nakoľko prebiehajú rokovania k vyjasneniu postupov pre zavedenie do praxe metodického usmernenia ÚVO (Úrad verejného obstarávania), ktoré má umožniť uzatváranie dodatkov k zmluve v prípadoch, keď v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov je nutné navyšovať čiastky pôvodne dohodnuté na financovanie diela. Po vyjasnení týchto krokov má zhotoviteľ pokračovať v prácach podľa harmonogramu,“ hovorí Dagmar Schmucková z tlačového odboru mesta s tým, že práce budú meškať maximálne o mesiac. Starosta dotknutej mestskej časti Ján Hrčka, či vicepremiérka Veronika Remišová, však nemajú tak pozitívne prognózy.

 

električka, trať, Petržalka
Výstavba električkovej trate v Petržalke stagnuje. Zdroj: BSK

Kameň úrazu

Celkové náklady na výstavbu predĺženia existujúcej električkovej trate vyčíslili na 74 585 993,96 eur bez DPH. Zákazku realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD PETRŽALKA. 85% z celkovej sumy majú pokryť fondy Európskej únie, ktorých celková hodnota predstavuje 100 miliónov eur, zvyšné percentá nenávratný finančný príspevok z Ministerstva dopravy a výstavby. Podľa nášho zdroja mesto ešte nepožiadalo ministerstvo o čerpanie tohto príspevku, čo sme sa snažili overiť aj na samotnom ministerstve, na odpoveď stále čakáme. Magistrát podľa ľudí z prostredia výstavby vo viac ako 1000 stranovej zmluve opomenul inflačnú doložku. Aktuálne teda stále prebiehajú rokovania o tom, o koľko sa zákazka navýši a predĺži čas výstavby. Práce sú tak pozastavené a existujú podozrenia, že sa najväčší samosprávny projekt na Slovensku nestihne dokončiť včas a o milióny z Európskej únie Bratislava príde.

„Zhotoviteľ naďalej deklaruje, že stavbu dokončí v predpokladanej lehote výstavby, s ktorou počíta aj revidovaný harmonogram prác viazaný k Zmluve o Dielo. Práce na budovaní Petržalskej električky sa aktuálne sústredia najmä na zakladanie mostných objektov a ďalšie prípravné práce súvisiace so stavbou – prekládky inžinierskych sietí, výkopy základových jám, trysková injektáž, nevyhnutné výruby stromov a náletových drevín v trase pripravovanej električkovej trate,“ upokojujú občanov z magistrátu.

Galéria
električka, Petržalka
Takto má vyzerať nová električková trať v Petržalke. Zdroj: FB Matúš Vallo má rad Bratislavu
električka, Petržalka
Takto má vyzerať nová električková trať v Petržalke. Zdroj: FB Matúš Vallo má rad Bratislavu
električka, Petržalka
Takto má vyzerať nová električková trať v Petržalke. Zdroj: FB Matúš Vallo má rad Bratislavu
električka, Petržalka
Na výstavbu je vyčlenených 100 miliónov z fondov EÚ. Zdroj: FB Matúš Vallo má rád Bratislavu
električka, Petržalka
Na výstavbu je vyčlenených 100 miliónov z fondov EÚ. Zdroj: FB Matúš Vallo má rád Bratislavu
električka, Petržalka
Trasa električky sa predĺži o 3,9 km od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Zdroj: FB Matúš Vallo má rád Bratislavu
navigate_before
navigate_next

Remišová – je to zlyhanie magistrátu

Vicepremiérka Veronika Remišová je známa tým, že od spustenia projektu pranieruje bratislavské vedenie. Podľa ministerky investícií a regionálneho rozvoja existuje totiž vážne riziko, že projekt za 100 miliónov eur primátor Bratislavy dokončiť nestihne. „Osobne na to upozornila aj primátora Matúša Valla,“ reagujú z tlačového odboru Veroniky Remišovej. Zároveň vicepremiérka podotkla, že o obrovskom infraštruktúrnom projekte magistrát vedel už 10 rokov. „Dnes je už isté, že mesto nestihne postaviť a sprevádzkovať trať do povinného termínu,“ hovorí Remišová. Každý výpadok a nedokončenie projektu spôsobuje podľa nej problémy s čerpaním eurofondov aj na Ministerstve dopravy a výstavby, ktoré podľa informácií vicepremiérky pripravuje zoznam náhradných projektov, na ktoré by mohlo nevyčerpané peniaze z Európskeho rozpočtu použiť. „To však problém nevyrieši a výsledok bude taký, že Bratislavčania električku, ktorú potrebujú, mať nebudú, prípadne bude na ňu mesto žiadať peniaze z nového programového obdobia na úkor nejakého iného projektu,“ čo však Remišová nepovažuje za adekvátne riešenie z dôvodu, že ďalšie eurofondy pre Bratislavu už nebudú také objemné, „keďže sa počítalo tým, že bude projekt zrealizovaný do roka 2023,“ zhodnotila ministerka. Za podobné zlyhanie na úrovni primátora považuje aj prepadnutie eurofondov na električku v Košiciach v hodnote 30 miliónov eur.

Veronika Remišová Zdroj: TASR / Martin Baumann

Hrčka – prešlo pol roka a nie sú dokončené ani terénne úpravy

Otázky sme zaslali aj mestskej časti, v ktorej má megalomanský projekt vzniknúť. Jej starosta Ján Hrčka avizoval, že práce od začiatku podrobne sleduje, „Je viac než jasné, že práce na tomto dôležitom a dlhoočakávanom projekte magistrátu nie sú v týchto dňoch a týždňoch intenzívne. I keď je pravda, že od poslednej komunikácie sa ich frekvencia na vybraných úsekoch stavby mierne zvýšila. Stále sa ale nedá porovnať s intenzitou výstavby po štarte celého procesu výstavby. Od začiatku prác pritom ubehlo už takmer pol roka a ešte stále nie sú dokončené ani len terénne úpravy. Práve z tohto dôvodu sa obávam, že termín dokončenia v roku 2023 sa nestihne,“ uviedol zástupca Petržalky s tým, že sa s magistrátom a rovnako aj so zhotoviteľom snaží komunikovať.

Hrčka zároveň vyslovil obavy z toho, že extra náklady, ktoré omeškaním na magistrátnej električkovej trati vzniknú, nebudú môcť byť uhradené z eurofondov a hlavné mesto tak bude musieť nájsť iné zdroje, možno aj z vlastného rozpočtu. „Čo ak sa stane bude reálny problém lebo v tomto prípade by utrpeli iné projekty, ktoré sú naplánované v ďalších rokoch a ktorými by sa malo mesto snažiť odstrániť obrovský investičný dlh nielen v doprave,“ tvrdí starosta. „Som však optimistom a verím, že výstavba trate z dielne magistrátu na koniec našej Petržalky budú ukončená maximálne s prijateľným omeškaním, financovanie bude zabezpečené a Petržalčania sa budú môcť tešiť z benefitov, ktoré im projekt prinesie,“ uzavrel Ján Hrčka.

Ján Hrčka Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

 Električková trať v skratke

Trasa električky sa predĺži o 3,9 km od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Nový úsek bude mať celkovo 7 zastávok MHD, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. Cesta električkou od Janíkovho dvora na Šafárikovo námestie bude trvať 12 minút a v špičkových hodinách sa ráta s električkovým spojom v intervale každé dve až tri minúty. Novovybudovaná prepravná kapacita tak umožní presun až 30-tisíc cestujúcich denne v každom smere. V rámci projektu budú vybudované štyri nové mostné objekty. Jeden most bude združený pre cestnú aj električkovú dopravu na Rusovskej ceste, druhý most bude výlučne pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, tretí most výlučne pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a štvrtý most bude určený pre chodcov a cyklistov ponad Chorvátske rameno.

Petržalská električka, mapa zastávok
Mapa nových zastávok, ktoré vzniknú predĺžením električkovej trate v Petržalke. Zdroj: FB Matúš Vallo má rád Bratislavu

Okrem náhradnej výsadby bude vysadené aj veľa novej zelene, konkrétne 1 512 stromov, hlavne v stromoradiach pozdĺž trate a cyklistických či peších chodníkov. Sadiť sa majú domáce kultivary ako javory, jasene, lipy, duby, topole, čerešne, jarabiny a hraby, okrasné čerešne, okrasné hrušky, žltolisté agáty, pagaštany alebo červenolisté javory. Pribudnúť má tiež 9 925 m2 kríkov, 2 637 m2 trvaliek, 9 114 m2 lúčnych porastov a 90 114 m2 trávnikov.