Spoločnosť Regióny Bratislava Domáce GPlus Top

Rodičia pozor! Na podanie prihlášky do materskej školy vám zostáva možno už len pár dní

Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

BRATISLAVA – Máte doma ratolesť, ktorá dovŕšila tretí rok života a uvažujete nad vhodnou materskou školou? S jej výberom tej správnej škôlky, ako aj s podaním prihlášky by ste sa mali poponáhľať. Kapacity v predškolských zariadeniach sa totiž rýchlo zapĺňajú a vaše dieťa nemusí byť prijaté. Poradíme vám, čo je potrebné si so sebou na zápis zobrať, ale aj to, ako postupovať, ak zostanete bez škôlky. 

 

Zápisy do materských škôl sa blížia. Tento rok pripadli na 30. apríl až 31. máj. Ešte predtým, než sa na zápis vyberiete, však nezabudnite podať žiadosť o prihlásenie do škôlky. A na tú vám zostávajú už len posledné dni. Bratislavské materské školy prijímajú prevažne žiadosti o prijatie dieťaťa len do 16. apríla. Konkrétne informácie o zápisoch a podmienkach prijatia sa dozviete na webovom sídle vami vybranej materskej školy.

Pokiaľ sa obávate, že by sa vaše dieťa nedostalo do tej škôlky, ktorú ste preňho vybrali, môžete ho prihlásiť do viacerých zariadení. Následne si vyberiete zo zariadení, z ktorých obdržíte kladné vyjadrenie, do ktorého dieťa umiestnite. Nezabudnite však na upovedomenie materskej školy, do ktorej v septembri váš potomok nenastúpi. Termín, do kedy by vám materská škola mala dať vedieť stanovisko o prijatí, je 30. jún. 

Bratislavské materské školy prijímajú prevažne žiadosti o prijatie dieťaťa len do 16. apríla. Zdroj: TASR / Michal Svítok

Čo netreba zabudnúť

Na zápis je so sebou potrebné zobrať niekoľko dôležitých vecí:

  • dieťa,
  • vyplnený formulár prihlášky,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,
  • písomné potvrdenie od odborného lekára v prípade špeciálnej diéty,
  • v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb potvrdenie od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Súčasťou prihlášky je obvykle aj vyhlásenie zákonného zástupcu, ktorý sa svojim podpisom zaväzuje k riadnemu odovzdaniu a vyzdvihnutiu dieťaťa z predškolského zariadenia, oznamovaniu infekčných ochorení v rodine či k upovedomeniu o možnom vylúčení dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa môže zákonný zástupca predložiť aj na inom tlačive akým je prihláška do materskej školy. Materská škola zároveň nesmie odmietnuť od rodiča túto žiadosť prijať.

Do predškolského zariadenia sú prijímané deti od troch do šiestich rokov. Uprednostňované sú však deti staršie ako 5 rokov, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočným odkladom.

Na zápis je so sebou potrebné zobrať  predovšetkým vyplnenú žiadosť o prijatí a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

Ako ďalej?

Rodičia sa bohužiaľ často potýkajú s problémom, že ich dieťa neprijali do škôlky. Najčastejším dôvodom sú práve kapacity predškolských zariadení. Vešať hlavu však nemusia. Ak sa v septembri nejaké miesto uvoľní, či už z dôvodu, že niektoré z detí nenastúpi, alebo sa v škôlke neadaptuje a rodičia ho odhlásia, riaditeľovi materskej školy vzniká povinnosť prijať nové dieťa.

Pokiaľ však nechcete len nečinne sedieť a vyčkávať, môžete svoje dieťa prihlásiť do súkromnej škôlky.V tomto prípade si však budete musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Kým v štátnej škôlke sa školné pohybuje od 7 až 25 eur mesačne, stravné je približne 1,20 eur na deň a poplatok do ,,triedneho fondu” sa dokáže vyšplhať na 90 eur za rok, v súkromnej škôlke musíte rátať s mesačnou platbou aj niekoľko stoviek. 

Školné v takomto zariadení sa pohybuje okolo 400 eur mesačne, v niektorých prípadoch sa môže vyšplhať aj na vyššiu sumu.

Najčastejším dôvodom prečo dieťa nebolo prijaté do škôlky sú práve kapacity predškolských zariadení. Zdroj: TASR / Michal Svítok