Regióny Bratislava

RÚVZ Bratislava vyzýva na vykonanie jarnej deratizácie v Bratislavskom kraji

Premnožené potkany opäť trápia Košičanov
ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava do konca mája vyzýva na vykonanie preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja. “Napriek tomu, že je v súčasnosti v našom kraji epidemická situácia vo vzťahu k nákazám, ktoré šíria myšovité hlodavce, stabilizovaná, deratizáciu odporúčame vykonať,” uviedol na sociálnej sieti.

Upozornil, že potkany a hlodavce môžu prenášať rôzne nákazlivé choroby. “Preto, aby sa zabránilo riziku prenosu ochorení, vykonáva sa deratizácia celoplošne a pravidelne najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň, keď je predpoklad zvýšeného premnoženia hlodavcov),” vysvetlil RÚVZ. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má podľa regionálnej hygieničky Evy Fitzovej zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území. “Má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených,” doplnila.

Obec by mala zabezpečiť deratizáciu v objektoch, ktoré vlastní alebo spravuje, podnikatelia a právnické osoby by ju mali vykonať v ich vlastných alebo nimi spravovaných objektoch. “Samotnú deratizáciu je potrebné zabezpečiť prostredníctvom firiem, ktoré sú oprávnené na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov,” ozrejmil RÚVZ. Občania by mali deratizáciu uskutočniť vo svojich pivničných priestoroch v rodinných a bytových domoch a na pozemkoch i v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. “Môžu ju vykonať prostredníctvom komerčne dostupných biocídnych prípravkov, ktoré sú na tento účel schválené,” odporučil úrad.

Úrad apeluje aj na preventívne opatrenia. Ľudia by nemali zabúdať na udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, uzamykanie skladov či opravu ochranných sietí na oknách pivníc. Dôležité je aj udržiavať poriadok v pivničných priestoroch, nekŕmiť hlodavce na voľných priestranstvách a v okolí obytných domov, neskladovať voľne potraviny vo dvoroch, v pivniciach či na balkónoch a radšej priebežne odstraňovať odpadky, ktoré by mohli byť zdrojom obživy hlodavcov.