Regióny Bratislava Ružinov

Ružinov aj Bratislavský kraj chcú oceňovať svoje osobnosti

Ilustračné foto - Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA/RUŽINOV- Mestská časť Ružinov ako aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadajú osobnosti, ktoré mali vplyv na ich rozvoj. Prihlášky treba odoslať tento mesiac, uzávierka nominácií je v prípade Ružinova do 17.augusta 2018, v prípade BSK do konca augusta.

Ružinov hľadá ľudí, ktorí prispeli lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentovali na Slovensku alebo v zahraničí, poprípade Ružinovčanov, ktorí dosiahli v niektorej oblasti ľudskej činnosti vynikajúce výsledky.

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje Ocenenia BSK (Cenu Samuela Zocha, Pamätný list predsedu a Čestné občianstvo) ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Občania môžu navrhovať osoby na ocenenia, ktoré považujú za významné a prínosné. Ocenené môžu byť ako osoby, tak i organizácie.

Samuel Zoch

Dr. Samuel Zoch sa narodil v roku 1882 v Cerove. Pôsobil ako evanjelický farár a biskup. V roku 1907 bol zvolený za farára v Modre, kde sa okrem farárskeho úradu ujal správy evanjelického sirotinca, ktorý dobudoval a zorganizoval preň verejnoprospešné zbierky. Na modranskej fare žil spolu s manželkou Marienkou. Medzi jeho blízkych priateľov patrili Štefan Krčméry, Kornel Stodola či Martin Rázus, dôkazom čoho je aj bohatá korešpondencia.

Po roku 1918 sa stal prvým bratislavským županom. Dr. Samuel Zoch je však predovšetkým známy ako autor Martinskej deklarácie, prijatej 30. októbra 1918 v Martine. Od roku 1925 pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia. Svojou všestrannou iniciatívou a túžbou pomáhať ostatným sa zaslúžil o rozvoj modranskej keramickej dielne založením účastinnej spoločnosti Slovenská keramika. Samuel Zoch zomrel v roku 1928 na porážku v bratislavskej nemocnici.