Regióny Bratislava Ružinov

Ružinov bude od júla do októbra opravovať cesty aj chodníky

BRATISLAVA/RUŽINOV- Vo volebnom roku pôjde na opravy chodníkov a ciest v Ružinove takmer toľko, čo v predchádzajúcich troch. Ružinov ráta v svojom rozpočte na rok 2018 s prostriedkami na opravu ciest, chodníkov a budovanie cyklotrás vo výške 1 300 000 eur.

Po februárovom ukončení rozpočtového provizória Mestskej časti Ružinov sa v marci vyhlásili verejné obstarávania a teraz je už aj zverejnený harmonogram prác. Ružinovčania sa tak musia pripraviť na dopravné obmedzenia.

CESTY
Vietnamská – v úseku od Bulharskej po ulicu Na križovatkách – 1.7.2018-31.7.2018
Kupeckého – v úseku od Záhradníckej po Žellovu – júl-august 2018
Martinčekova – v úseku okolo detského ihriska – júl-august 2018
Trenčianska – v úseku od Miletičovej po Dulovo námestie – 1.8.2018 – 31.8.2018
Kulíškova – v úseku od Svätoplukovej po Kvačalovu – 1.-31.8.2018
Súmračná – v úseku pred obytným domom č. 5-13 – september 2018
Okružná – v úseku od Krasinského po Cablkovu – 1.-30.9.2018
ulica Planét- v úseku od Sputnikovej po Poludníkovú – september 2018
Štefunkova – v úseku od Exnárovej po A. Mráza – september – október 2018
Bancíkovej – medzi Ondrejovovou po Bystrého – október 2018

CHODNÍKY 
Krásna – v úseku od Jabloňovej po Varinskú – 4.6.2018 – 30.6.2018
Seberíniho – v úseku od Jašíkovej po Štefunkovu – 1.7.2018 – 1.9.2018
Teslova – v úseku od Sabinovskej po ulicu Na paši – 1.8.2018 – 31.10.2018
Nevädzová – od Sedmokráskovej po ZŠ Nevädzová – 1.8.2018 – 31.8.2018

Mestská časť Bratislava-Ružinov tak aj v roku 2018 nadviaže na opravy ciest a chodníkov, ktoré sú už staré a preto je podľa starostu Pekára výhodnejšie ich kompletne zrekonštruovať. Od roku 2015 dostalo nový povrch viac ako 20 ciest a 9 chodníkov za takmer 1,5 mil. Eur.

Prehľad rekonštrukcií ciest a chodníkov od roku 2015:

Rok

Počet zrekonštruovaných

 ciest

Počet zrekonštruovaných

chodníkov

2015

5

4

2016

9

5

2017

8

4

Celkové náklady

 

1 445 071,58

FOTO: MČ Ružinov