Regióny Bratislava

Seniori v bratislavskom Starom Meste majú vyšší príspevok na stravovanie

Seniori v Starom Meste dostanú vyšší príspevok na stravovanie. ZDROJ: TASR

BRATISLAVA – Dôchodcovia s trvalým pobytom v bratislavskom Starom Meste majú po novom od mestskej časti vyšší príspevok na stravovanie. Ten im znižuje cenu lístkov v piatich stravovacích zariadeniach, v ktorých mestská časť zabezpečuje stravovanie pre svojich seniorov. Zvýšením príspevku, ktoré odsúhlasilo v júni miestne zastupiteľstvo, reaguje samospráva na nárast ich životných nákladov.

 

Od júla je príspevok na stravovanie dôchodcov dve alebo tri eurá na osobu a stravný lístok. Jeho výška sa stanovuje podľa výšky dôchodku. Nárok na príspevok tri eurá majú dôchodcovia s príjmom do 349,53 eura. V prípade dôchodku od 349,54 eura do 448,53 eura ide o príspevok vo výške dve eurá. “Za rok tak mestská časť prispeje každému staromestskému seniorovi, ktorý o to požiada a má na príspevok nárok, 500 až 750 eur,” približuje mestská časť na svojom webe.

V prípade záujmu o stravovanie je potrebné vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku a zároveň predložiť na nahliadnutie aktuálne rozhodnutie o dôchodku (výmer) a občiansky preukaz. Dôchodca si môže kúpiť stravné lístky aj v plnej cene bez príspevku mestskej časti. Stravné lístky sa predávajú len na pracovné dni, už zakúpené stravné lístky nie je možné vrátiť ani vymeniť.

Seniori s trvalým pobytom v Starom Meste si môžu stravné lístky zakúpiť priamo na oddelení inklúzie a sociálnych vecí na miestnom úrade na Vajanského nábreží. Urobiť tak môžu vždy v pondelok a v stredu počas stránkových hodín, no len do 14. dňa daného mesiaca. Stravné lístky do školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou Dubová sa predávajú len v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Gaštanovej ulici.