Regióny Bratislava Top

Hrozí KATASTROFA STOROČIA! Jedovatá skládka čoskoro OTRÁVI najväčšie zásoby pitnej VODY na SLOVENSKU: TOTO by ste mali vedieť

Ilustračné foto. ZDROJ: Wikipedia

BRATISLAVA –  Dlhodobo neriešený problém vrakunskej skládky poznajú mnohí obyvatelia z Bratislavy a okolia. V podzemných vodách sa vytvára chemický koktail, ktorý obsahuje aj karcinogénne látky. Situácia sa neustále zhoršuje. 

Vrakunská skládka predstavuje znečistenie, ktoré otrávilo nielen areál Istrochemu, ale aj široké okolie. Tento chemický závod vyrábal dynamit, hnojivá či iné pesticídy, ako uviedla Alena Trančíková, vedúca sekcie kvality, ochrany vôd a životného prostredia v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pre portál TV noviny.

Počas socializmu mohli odpad vyvážať priamo do suchého ramena Dunaja. Recyklácia vyzerala vtedy tak, že odpad zakryli hlinou a zasadili tam zeleň. Situácia sa zhoršila, keď skládku zatopila podzemná voda.

Jedovaté látky z tejto skládky sa posúvajú každý deň, keďže pozemná voda v nej prúdi rýchlosťou 3 až 5 metrov za deň.

Dopady sú ďalekosiahle

V súvislosti s touto skládkou a jej rizikami je vypracovaná aj rozsiahla záverečná správa, ktorá je dostupná aj na Ministerstve životného prostredia ešte z roku 2015. Z odporúčaní vyplýva nepoužívať podzemnú vodu v danej lokalite na pitné účely a ani na pestovanie plodín. Nachádza sa tu totiž množstvo koncentrovaných chemických látok a mnohé sú aj karcinogénne.

Doteraz nezačala ani len plánovaná sanácia, ktorá mala končiť v priebehu leta 2023. Projekt sanácie údajne nezačal najmä kvôli nečinnosti predchádzajúceho ministra Jána Budaja. Nepodpísal totiž rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku, a tak nebolo možné čerpať financie z fondov EÚ. Budaj sa k tejto téme vyjadril. „Najmä COVID spôsobil, že využívanie fondov z operačného programu životné prostredie už nebolo reálne použiť. Použiť sa v tom čase však ešte nedali ani fondy ďalšieho programového obdobia,“ uviedol pre TV noviny.

Jedovaté látky zo skládky postupne smerujú aj na Žitný ostrov. Niektorí ľudia tvrdia, že táto voda trochu štipká, ale že si na ňu zvykli. Nebezpečné látky pritom podľa Trančíkovej nemusí odhaliť základný rozbor vody. Štandardné rozbory pitnej vody totiž nesledujú chemické látky, ktoré sa nachádzajú v skládke. „Rozbor takejto vody, ktorá má kontaminanty pravdepodobne zo skládky, stojí vyše 1000 eur. Jednotlivec si takýto rozbor zvyčajne neobjednáva a ani nevie, že by si mal,“ dodáva Trančíková.