ŠKANDÁL Slovenská matrika ODMIETLA vystaviť RODNÝ LIST DIEŤAŤU! Šokujúce DETAILY: TOTO povedali RODIČOM

SLOVENSKO – Prípad ako sa na Slovensku len tak nevidí! Osobitná matrika odmietla vystaviť slovenský rodný list dieťaťu, ktoré sa narodilo Slovenke a cudzincovi na území Španielska. Dôvodom bolo, že rodičia žiadali o zápis mena a priezviska v spojenom tvare, v akom ho má dieťa uvedené v španielskom rodnom liste.

 

O prípade, kedy osobitná matrika odmietla vydať slovenský rodný list dieťaťu, ktoré sa narodilo v zahraničí, informoval verejný ochranca práv na sociálnej sieti. Keďže sa dieťa narodilo v Španielsku a jeho rodičia tam dlhodobo žijú, dieťa nadobudlo priezvisko po oboch rodičoch, v súlade so španielskou právnou tradíciou. Osobitná matrika na Slovensku však odmietla zápis priezviska dieťaťa v takomto tvare.

„Doručený podnet sme s kolegyňou Lenkou Grešovou z Kancelárie verejného ochrancu práv prešetrili a identifikovali sme podobný prípad, ktorý už posudzoval Súdny dvor Európskej únie,“ píše o situácii verejný ochranca práv na internete. Vtedy príslušné orgány Nemecka odmietli uznať priezvisko dieťaťa tak, ako bolo určené a zaregistrované v Dánsku, kde sa dieťa narodilo a v ktorom má odvtedy bydlisko. Dieťa bolo, rovnako ako jeho rodičia, štátnym príslušníkom Nemecka. „Aj v prípade slovenského dieťaťa som poukázal na možné komplikácie spojené s preukazovaním identity dieťaťa,“ vysvetľuje.

Ohrozili identitu dieťaťa

Podľa jeho slov by postup slovenskej matriky dieťa dostal do nedobrej každodennej životnej situácie v súkromnej, aj vo verejnej sfére. „V prípade, ak by slovenská matrika odmietla uznať priezvisko tak, ako bolo určené a zaregistrované v Španielsku, tomuto dieťaťu by bol slovenským orgánom vydaný cestovný pas s iným priezviskom ako je priezvisko, ktoré dostalo v Španielsku,“ píše ochranca práv na sociálnej sieti.

Hrozilo by tak, že dieťa by muselo vyvracať pochybnosti týkajúce sa jeho identity a vyvrátiť podozrenie z nepravdivého uvedenia priezviska. „V danom prípade som, s ohľadom na nesprávny postup osobitnej matriky v konaní o zápise narodenia dieťaťa, konštatoval porušenie práva dieťaťa na rešpektovanie súkromného a rodinného života garantovaného čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach,“ dodáva.

Situácia sa vyriešila

„O pár dní neskôr som sa od starého otca dieťaťa dozvedel, že si slovenské matričné úrady osvojili moju argumentáciu a dieťaťu vydali rodný list s priezviskom v tvare, aký má v španielskom rodnom liste,“ uzatvára celý prípad verejný ochranca práv.

Viac o téme: cudzinec, dieťa, list, matrika, odmietnutie, rodina, rodný list, slovenská, vystaviť

Súvisiace články