Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Slováci v STRACHU! Predáva sa u nás OTRÁVENÁ potravina z Ukrajiny? Vieme DETAILY

obchod pozor
Ilustračná foto. ZDROJ: Pixabay

SLOVENSKO – S toxickými či nezdravými potravinami, ktoré „prekĺzli“ do predajní sa v poslednom období roztrhlo vrece. Ľudia sa navzájom na tieto nebezpečné suroviny upozorňujú na rôznych internetových stránkach. Na týchto skupinách však parazitujú aj tí, ktorých úmysel nie je pomôcť, ale práve naopak. Prostredníctvom hoaxov zastrašujú naivných nič netušiacich Slovákov.

 

Takisto sa stalo aj v prípade „otrávenej“ krupice z Ukrajiny. Facebookový účet „Simona D.“ uverejnil šokujúci status o tom, že otrávené potraviny z Ukrajiny sú hrozbou. Napísala, že obľúbené detské jedlo obsahuje nebezpečné toxíny. Následne potom cituje Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, ktorá na svojej stránke tiež uvádza: „identifikovala nevyhovujúci výrobok kukuričnej krupice. Vzorka výrobku, ktorá bola analyzovaná, prekročila povolené limity mykotoxínu deoxynivalenolu“.

Odozva na seba nenechala dlho čakať. Slovenskí policajti preto priamo oslovili Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, ktorá im vysvetlila, čo bolo na danej krupici problematické a či ju ešte dostať na pultoch.

 „Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonávajú 100% kontrolu dovážaných potravín a surovín z obilia. Pred uvoľnením na trh sa pri každej zásielke  vykoná dokladová, identifikačná a fyzická kontrola spojená s úradným odberom vzorky. Po vykonaní odberu vzorky inšpektor RVPS uloží úradné opatrenie na pozastavenie zásielky do získania výsledkov laboratórnych analýz. Ak analýza preukáže, že vzorka spĺňa parametre pre zdravotnú bezpečnosť, zásielka je prepustená do voľného obehu,“ uviedla Zuzana Büchlerová zo ŠVPS SR.

Ako ďalej vysvetľuje, v prípade nevyhovujúcej kukuričnej krupice z Ukrajiny bol tento postup použitý a krupica nebola uvedená  a uvoľnená na trh a bola zlikvidovaná ešte pred samotným predajom.

Krupica nie je na trhu

„K tomuto prípadu je nutné dodať, že krupica nebola otrávená, ako naznačuje príspevok, ale obsahovala mykotoxín deoxynivalenol nad povolené množstvo. Táto látka je produktom plesní, ktoré sa bežne vyskytujú na rastlinách. Prekročenie limitu býva spôsobené zvýšenou vlhkosťou produktu, časté zistenia bývajú v prípade vlhkého počasia v čase zberu,“ dodáva Büchlerová.

ZDROJ: Polícia SR

Na svojej stránke jasne uvádzajú, že „Predmetný tovar nebol uvoľnený do režimu „voľný obeh“ a bol v celom dodanom množstve zlikvidovaný“.