Regióny Bratislava Top

SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela jedna z najvýznamnejších osobností TEJTO univerzity

Ilustračné foto. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Univerzita Komenského v Bratislave má hlavu v smútku. Včera vo veku 95 rokov tento svet navždy opustil jej bývalý rektor Ján Kvasnička. Bola to jedna z najvýznamnejších osobností univerzity.

 

Kvasnička sa narodil 5. novembra 1927 v Krompachoch. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Slovenskej univerzity, išlo o vtedajší názov pre UK. Neskôr pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, historik a politológ.

Vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a publicistickej činnosti sa zameriaval najmä na dejiny európskych politických teórií a politických hnutí v 20. storočí. Ale aj na sociológiu vysokoškolských študentov.

Ján Kvasnička. ZDROJ: Univerzita Komenského v Bratislave

Na UK pôsobil vo viacerých funkciách, napríklad ako vedúci katedier, prodekan, prorektor a zástupca rektora UK. Rektorom bol v rokoch 1976 až 1985.

Zúčastnil sa aj na Svetovom sociologickom kongrese vo Varne (1970), a XI th International Political Sciences Association World Congress v Rio de Janeiro (1979). Počas jeho funkčného obdobia boli uzavreté zmluvy s Universidad Complutense v Madride, Aristotelovou Univerzitou v Solúni, Univerzitou Klimenta Ochridského v Sofii, Univerzitou Cyrila a Metoda vo Velikom Trnove.