Regióny Bratislava Top

SMUTNÉ SPRÁVY Zomreli výnimočné odborníčky! Jedna bola PRIEKOPNÍČKA v odbore, druhá pracovala pre Úrad vlády SR

Ilustračné foto. Zdroj: zoznam.sk

BRATISLAVA – Smutná správa zasiahla slovenské školstvo, na svoj posledný odpočinok navždy odišla PhDr. Alžbeta Sopušková, ktorá sa špecializovala na dejiny Bratislavy. Na večnosť sa pobrala len pár dní po svojich 70. narodeninách. Navždy nás opustila aj významná sociologička PhDr. Eliška Jašková, ktorá pracovala aj na Úrade vlady.

Alžbeta Sopušková absolvovala Gymnázium Vazovova. V rokoch 1973 – 1978 úspešne vyštudovala odbor filozofia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Medzi jej odborný záujem patrilo obdobie prvej polovice 20. storočia a bola priekopníčkou spracovania a prezentovania dejín Bratislavy. Dôkladne študovala najmä osobnosť Roberta Williama Setona-Watsona. Kvôli informáciám vycestovala aj do Veľkej Británie. Z toho vychádzala aj jej publikačná a pedagogická činnosť.

Neskôr od roku 1979 pôsobila ako asistentka na vtedajšej Katedre československých dejín a archívnictva. O rok na to sa už stala jeho tajomníčkou. Katedru slovenských dejín opustila v roku 2010. “Vykonala veľké množstvo nie veľmi docenenej práce pre Filozofickú fakultu Univerzity Komenského – pestovanie medzinárodných kontaktov, organizovanie mobilít, preklady a šírenie dobrého mena univerzity. Dlhodobo prednášala na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského a pre poslucháčov organizovala odborné exkurzie,” uvádza Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Pracovala aj ako sprievodkyňa

Počas svojho života pôsobila aj ako sprievodkyňa. Organizovala mnohé exkurzie na katedre. Ako profesionálna sprievodkyňa ponúkala výklad v angličtine, nemčine a ruštine. Turisti ju mohli zažiť nielen v Bratislave, ale aj v širokom, hlavne európskom rámci.

Podieľala sa na publikovaní propagačných materiálov i vzdelávaní profesionálnych sprievodcov. Za svoju skoro 40-ročnú činnosť bola v roku 2011 ocenená Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Od konca 90. rokov pôsobila aj v cestovnej kancelárii.

Jej odborné znalosti si vypočuli mnohí študenti v Budapešti. “Pre doplnenie obrazu o jej aktivitách: v prvých rokoch fungovania CEU v Budapešti odučila niekoľko semestrov aj tam a otvárala dvere našim študentom na zahraničné štúdiá,” uvádza Eva.

Chýbať bude aj svojim bývalým kolegom. “Pamätať si ju budeme ako všestranne rozhľadenú a aktívnu osobnosť s veľmi priateľským vystupovaním, nabitú pozitívnym prístupom a uvažovaním. Hoci jej život nebol jednoduchý, vždy viac dávala ako dostávala,” uviedol v mene Katedry slovenských dejín Peter Podolan.