Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

ŠOKUJÚCA informácia! Slováci môžu po českých diaľniciach jazdiť ZADARMO

Majitelia elektromobilov nebudú mať ani v roku 2023 žiadne výhody na slovenských cestách. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Je to slovenský paradox. Do elektrifikácie automobilového priemyslu a jeho podporných projektov chce dať štát stámilióny eur, ale majitelia elektromobilov sú stále v rovnakej pozícii ako majitelia vozidiel s klasickými spaľovacími motormi. Pritom situácia v zahraničí je diametrálne iná.

 

Možnosť bezplatného využívania diaľnice pre elektromobily je iba jedným z množstva mechanizmov pre podporu elektromobility a zníženia emisií v ovzduší. Pritom práve využívanie diaľnic je pre motoristov tým najpraktickejším dôvodom kúpy a používania elektromobilov. „Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike“  má síce medzi navrhovanými podpornými opatreniami ako jeden z hlavných benefitov diaľničné známky. No neuvažuje o ich úplnom oslobodení, ale iba o znížení poplatkov za diaľničné známky pre majiteľov vozidiel s nulovými emisiami. „Aktuálne pre rok 2023 platí, že diaľnice zadarmo pre elektromobily sa na Slovensku opäť nekonajú. Zadarmo a ani za znížený poplatok za diaľničnú známku. Majitelia elektromobilov tak naďalej platia úplne rovnako ako majitelia vozidiel so spaľovacími motormi,“ upozorňuje mojelektromobil.sk.

 

Majitelia elektromobilov nebudú mať ani v roku 2023 žiadne výhody na slovenských cestách. ZDROJ: archív zoznam.sk

Pritom aj Asociácia priemyselných zväzov a dopravy sa pokúsila presadiť bezplatné diaľničné známky pre batériové elektromobily a zvýhodnené diaľničné známky s 50 % výškou poplatku pre plug-in hybridy. No bezúspešne. Stále platí, že na Slovensku nemajú povinnosť uhradiť (zaplatiť) diaľničnú známku za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest iba tieto vozidlá a jazdné súpravy:

 • Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) vrátane ministerstvom vnútra určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru
 • Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom obrany
 • ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy
 • ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu,
 • základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža
 • správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
 • Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP)
 • ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk
 • ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 • cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti
 • historické podľa osobitného predpisu
 • finančnej správy podľa osobitného predpisu
 • Národného bezpečnostného úradu
 • Slovenskej informačnej služby