Regióny Bratislava

Staré Mesto môže cez dotácie prerozdeliť viac ako 100-tisíc eur

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Bratislavské Staré Mesto môže prostredníctvom dotačných schém prerozdeliť viac ako 100 000 eur. Na podanie projektov zostávajú záujemcom ešte tri týždne, prvé kolo žiadostí sa uzatvára 12. marca. Mestská časť ale pripomína, že systém je po novom trojkolový, čo znamená, že žiadosť, ktorá neuspeje v prvom kole prideľovania dotácií, nie je stratená a má šancu uspieť v ďalších dvoch. Do nich sa žiadosti, ak splnia podmienky, posúvajú automaticky.

 

Túto úpravu schválili miestni poslanci vlani v decembri. “Táto zmena zabezpečí, že dotácie budú schválené v čo najkratšom čase. Záujemcovia už teda nebudú musieť čakať celé mesiace, aby zistili, či so žiadosťou uspeli a zrealizovali svoj projekt,” vysvetlila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Samospráva ponúka finančnú podporu cez tri typy dotácií. Cez individuálne dotácie starostky je možné požiadať o financie na podporu všeobecne prospešných služieb a projektov. Celkový objem financií je 5050 eur, maximálna výška podpory je 500 eur.

Druhou skupinou sú tzv. malé dotácie, ktoré sú určené na podporu verejnoprospešných projektov v oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti, školstva a športu a životného prostredia. Celkovo je možné prerozdeliť 25 250 eur, maximálna výška dotácie je opäť 500 eur.  Najväčším balíkom peňazí, sumou 77 000 eur, disponuje Staromestská dotačná schéma. Projekty podporuje z rovnakých oblastí ako malé dotácie, vyčlenených má však viac peňazí. Pre každú oblasť je alokovaných 14 000 eur, maximálna výška podpory je 5000 eur.

“Zatiaľ sa neprihlásilo veľa žiadateľov, objem peňazí, ktorými môžeme pomôcť zrealizovať zaujímavé projekty, teda ešte stále ostáva vysoký,” poznamenal hovorca Starého Mesta Matej Števove. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.staremesto.sk v sekcii Dotácie.