Regióny Bratislava

Starostka Aufrichtová pripomína koncepčný prístup k ochrane zelene

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Zlepšenie stavu mestskej zelene sa nezabezpečí nepovoľovaním výrubov na súkromných pozemkoch, kde je zákonne umožnená výstavba, ale napríklad koncepčným prístupom k vodozádržným opatreniam, ktoré majú zásadný vplyv na klímu. Hrozí, že stromy budú vysychať plošne a škody spôsobené konkrétnymi výrubmi budú v porovnaní s hromadným neprosperovaním stromov zanedbateľné. Poukazuje na to starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

 

 “Bolo by oveľa politicky výhodnejšie brániť každému výrubu v meste, komplikovať povolenia výstavby každému developerovi. Bolo by politicky atraktívne len tak z princípu, a hoci aj nekoncepčne znižovať možnosti zaparkovať. Všetko v mene klímy,” konštatuje na sociálnej sieti Aufrichtová.

Stromy a zeleň sú podľa nej v mestách dôležité a treba ich náležite chrániť. Zamerať by sme sa však mali na ich údržbu. Do pozornosti dáva pracovanie s dažďovou vodou, pripomína tiež vytvorenie právnej ochrany územným plánom, ktorý považuje za druhý najúčinnejší nástroj na ochranu zelene. “Máme nesmierne vzácne územia súvislej zelene a lesov. Tieto územia musíme chrániť,” zdôrazňuje Aufrichtová.

V tejto súvislosti pripomína napríklad minuloročný projekt Korzo Horský park, ktorým sa zamedzilo parkovaniu v lokalite a podporil sa prírodný, rekreačný a relaxačný charakter zóny. V akomsi protiklade však podľa starostky vznikla petícia za vytvorenie niekoľkých parkovacích miest v srdci Horského parku. Hovorí, že takéto lokality si zaslúžia ochranu, na druhej strane však rozumie nevôli občanov, pre ktorých zrušenie parkovania znamená zníženie pohodlia. Každý je podľa nej za ochranu prírody, ale mnohí iba potiaľ, pokiaľ to nezníži ich vlastný komfort.

Za zásadnú vec fungovania mesta považuje mobilitu. Budúcnosť však vidí v mestskej hromadnej doprave, zdieľanej mobilite a ekologických formách dopravy, ktorým treba vytvárať podmienky. Je si vedomá toho, že hlavné mesto sa nezmení zo dňa na deň ani z roka na rok a individuálna doprava bude ešte niekoľko rokov predstavovať jeden z nosných pilierov dopravy. Badateľná je však podľa nej pozitívna zmena v myslení smerom k ochrane životného prostredia.