Regióny Bratislava

Študenti a doktorandi sa môžu uchádzať o štipendiá na štúdium a výskum vo svete

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BRATISLAVA – Študenti, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku sa môžu uchádzať o štipendiá a cestovné granty Národného štipendijného programu (NŠP) SR na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta počas akademického roka 2022/2023. Urobiť tak môžu do 30. apríla. Informoval o tom Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá program administratívne zabezpečuje.

 

NŠP od roku 2006 podporil 1868 štipendistov zo Slovenska. Štipendiá sú určené pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov a postdoktorandov s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na štipendijný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, respektíve výskumnej organizácii. Výška mesačného štipendia sa pohybuje od 250 do 1860 eur podľa krajiny, v ktorej sa pobyt uskutoční.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu uchádzať aj o cestovný grant. Udeľuje sa ako paušálna náhrada v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača na Slovensku a miestom plánovaného pobytu v zahraničí. NŠP podporuje aj mobility zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách. Od roku 2006 vďaka programu realizovalo študijný a výskumný pobyt na Slovensku 2520 štipendistov zo zahraničia.