Sudcovia Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu si budú voliť nového člena Súdnej rady SR

BRATISLAVA – Sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR a Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR budú v pondelok (5. 2.) voliť nového člena Súdnej rady SR. Voľbu vyhlásil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák po tom, ako sa vzdala Petra Príbelská svojej funkcie. Záujem prejavili traja kandidáti. Vyhlásenie výsledkov bude v utorok (6. 2.) o 12.00 h v sídle Súdnej rady SR. Potvrdila to jej hovorkyňa Veronika Vasilková.

Za člena Súdnej rady SR môže byť vo vyhlásenej voľbe zvolený sudca NS SR alebo NSS SR, ktorý ku dňu voľby vykonáva funkciu sudcu. Oprávnení navrhovatelia mohli doručiť návrhy kandidátov do 20. decembra 2023.

Navrhnutí sú traja kandidáti

Združenie sudcov Slovenska a Sudcovská rada NSS SR navrhli za kandidáta sudcu NSS SR Mariána Fečíka. Druhým kandidátom je Michal Novotný, sudca pôsobiaci na rovnakom súde. „O tom, že je vhodným kandidátom na túto funkciu, sa zhodli sudcovia NS SR, ako aj sudcovia NSS SR,“ priblížila už skôr hovorkyňa. Trojicu kandidátov uzatvára sudca NS SR Peter Melicher, ktorého navrhli jeho kolegovia pôsobiaci na rovnakom súde. Voľba člena Súdnej rady SR sa uskutoční na zhromaždení sudcov 5. februára v čase od 9.00 do 16.00 h.

Súdna rada SR je ústavný orgán sudcovskej legitimity tvorený 18 členmi vrátane jej predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada SR, prezident SR a vláda SR.

Viac o téme: kandidáti, nový člen, sudcovia, Súdna rada SR, voľba

Súvisiace články